Ruotsin kertauspaketti käytettäväksi keskipitkän ruotsin opintojaksoille.


Opintojakson ENA4 + YH1 kieliopin ja sanaston opiskelun ja harjoittelun sisällöt.

ENA4/YH1 -opintojakson kieliopin lisämateriaalia

Itsenäisesti suoritettava kurssi Tampereen yliopiston Normaalikoulun lukiolaisille.