Opintojakson ENA4 + YH1 kieliopin ja sanaston opiskelun ja harjoittelun sisällöt.

  • Teacher: Antti Hiitti