Opintojakson RAA06 Kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä kurssialue.