Deletion of old and unused courses delayed

Deletion of old and unused courses delayed

by Moodle 1 -
Number of replies: 0

(See in English below)

Käyttämättömien ja vanhojen kurssialueiden automaattinen poistoprosessi oli tarkoitus ottaa käyttöön marraskuun alusta lähtien TUNI Moodlessa. Teknisistä syistä johtuen poistoprosessin käyttöönotto viivästyy, viimeisten testien perusteella poiston toteuttava Moodlen lisäosa ei lähetä ilmoitusviestejä opettajille vanhan kurssialueen siirrosta roskakori-kurssikategoriaan. Vian korjaamisen jälkeen kurssialueiden automaattinen poistaminen aktivoidaan, ilmoitamme siitä erikseen. Poistoprosessi otetaan käyttöön vaiheittain, ensimmäiseksi se koskee vanhojen yliopistojen Moodleista ja TAMKin Tabulasta kopioituja kurssialueita. Pepistä ja Sisusta luotuihin kurssialueisiin automaattipoistot kohdistuvat viimeiseksi marraskuun loppupuolella.

Tarkemmat tiedot poistoprosessista ja kuinka opettaja voi jatkaa vanhan kurssialueensa käyttämistä löytyvät Moodlen pikaohjeista: Kurssialueiden automaattinen poistaminenAn automatic deletion process for unused and old TUNI Moodle courses was planned to be implemented from the beginning of November. Due to technical reasons, the implementation of the deletion process will be delayd. Based on recent tests, the Moodle add-on that implements the deletion does not send notification messages to teachers about the transfer of an old course to the trashbin course category. Once the bug is fixed, the automatic deletion of course areas will be activated, we will notify you separately. The deletion process will be introduced in stages, the first being the courses copied from the old universities' Moodle platforms and from TAMK's Tabula. For courses created from Peppi and Sisu will be the subject of automatic deletions at the end of November.

For more information on the deletion process and how teachers can continue to use their old course areas, please see the Moodle quick instructions: Automatic course deletion process.