Due date problem in Turnitin areas: repaired

Due date problem in Turnitin areas: repaired

by Moodle 1 -
Number of replies: 0

(In English below)

Päivitys 19.8. Ongelma korjattu, Turnitin-kurssikategorian kaikilla Turnitin-alueilla viimeiseksi palautuspäivämääräksi on vaihdettu 31.12.2024 riippumatta siitä, oliko ohjaaja muuttanut itse päivämääriä vai ei. 

Päivitys 17.8. Tietohallinnon ohjelmistorobotti käy läpi ohjaajien henkilökohtaisia Turnitin-alueita ja korjaa Turnitin-tehtävien päivämäärät. Korjaus valmis pe 19.8. 

Päivitys 10.8. Turnitinin tuki ei pysty auttamaan ongelmassa. Tietohallinto hakee keskitettyä ratkaisua Turnitin-tehtävien päivämäärärien muokkaamiseen ohjelmistorobotiikasta.

Uusien Turnitin-raporttien luonti opinnäytetöistä lakkasi toimimasta ma 1.8. niiden ohjaajien Turnitin-alueilla, jotka on luotu syksyllä 2019. Opiskelijat eivät voi ladata uusia töitään, koska näillä Turnitin-alueilla Turnitin-palautustehtävään määritetty viimeinen palautuspäivämäärä oli viime maanantaina. Näet sekä ohjaanana että opiskelijana viimeisen palautuspäivämäärän tehtävänäkymässä:

Turnit-tehtävän päivämäärät tehtävänäkymässä

Pikakorjauksena voit ohjaajana muuttaa itse molempien Turnitin-aktiviteettien päivämääriä muokkaamalla kummankin Turnitin-aktiviteetin ("Luo raportti keskeneräisestä tekstistäsi" ja "Virallinen alkuperäisyystarkastus") asetuksia ja vaihtamalla päivämäärät seuraavasti:

  • Palautettavissa alkaen: 1.8.2022
  • Palautettavissa viimeistään: 31.12.2025
  • Arviointi nähtävissä: 1.8.2022

Turnitin-aktiviteetin muokkauslomakkeen päivämääräkentät

Tietohallinnossa etsimme ratkaisua, jolla päivämäärien muokkaaminen voitaisiin tehdä eräajotyyppisesti kaikille Turnitin-alueille ohjaajien puolesta. Päivitämme tätä uutista, jos tämä onnistuu.

Jos sinulla on tähän ongelmaan liittyen kysyttävää, ota yhteyttä IT-Helpdeskiin.

Pahoittelemme, että palautuspäivämääräongelmaa ei korjattu jo ennen kesää.


Update 19.8. Problem fixed, for all supervisor Turnitin areas in Turnitin course category, the due dates of Turnitin assignments have been changed to 31.12.2024, regardless of whether the instructor changed the dates himself/herself or not. 

Update 17.8. TUNI IT services built a software robot that updates Turnitin assignment dates in supervisors personal Turnitin areas. The last Turnitin areas will be fixed on Friday 19.8. 

Update 10.8. Turnitin support cannot help with this problem. TUNI IT services seek solution to mass edit Turnitin assignment dates from Robotic process automation (RPA).

The creation of new Turnitin reports for theses stopped working on 1 August for instructors' Turnitin areas created in Autumn 2019. The students can't submit new papers because the due date of the Turnitin activities in these Turnitin areas was last Monday. As both an instructor and a student, you will see the due date in the assignment view:

Turnitin assignment dates in assignment view


As a quick fix, you can change the dates for the two Turnitin activities yourself as an instructor by editing the settings of both Turnitin activities ("Create report about your manuscript" and "Final originality check") and changing the dates as follows:

  • Start date: 1.8.2022
  • Due date: 31.12.2025
  • Post date: 1.8.2022

Date fields in Turnitin activity settings

In the IT department, we are looking for a solution to make the date editing on a batch basis for all Turnitin areas on behalf of the instructors. We will update this news if this will be possible.

If you have any questions regarding this issue, please contact the IT Helpdesk.

We apologize that the due date issue was not fixed before the summer.