About the site

1. Suomeksi

1.3. Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee TUNI Moodlea (moodle.tuni.fi) ja on laadittu 20.4.2020. TUNI Moodlen palveluntarjoaja Mediamaisteri Oy on arvioinut tämän sivuston saavutettavuuden. 

Tekninen toteutus 

TUNI Moodle pohjautuu avoimen lähdekoodin Moodle-alustaan. 

Moodle on suunniteltu tarjoamaan kaikille ihmisille samanlaiset toiminnallisuudet ja samat tiedot. Tämä tarkoittaa sitä että riippumatta henkilöiden rajoitteista, avustavista ohjelmista, näyttöjen koosta tai eri syöttölaitteista (esim. hiiri, näppäimistö tai kosketusnäyttö) verkkopalvelussa ei tulisi olla käytön esteitä. 

Sivusto on suunniteltu yhteensopivaksi seuraavien selainten kanssa (selaimen uusin saatavilla oleva versio): 

 • Firefox 
 • Chrome 
 • Safari
 • Edge
 • Internet Explorer 11 

Sivuston saavutettavuus riippuu seuraavien tekniikoiden toimivuudesta: 

 • HTML 
 • CSS 
 • Javascript 

Saavutettavuuden tila

TUNI Moodle pyrkii täyttämään WCAG 2.1, AA-tason. 

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen. 

Havaitut puutteet teknisessä saavutettavuudessa: 

 • Osasta kuvia puuttuu tekstikuvaus (ns. alt-attribuutti) 
 • Osasta syöttökenttiä puuttuu nimike (ns. label-tieto) 
 • Navigointi: h1, h2, h3 ja h4 -elementtien järjestyksiä ja sisäkkäisyyksiä (ns. nesting) tulisi parantaa navigoinnin helpottamiseksi 

Puutteiden korjaaminen

Kehitämme TUNI Moodlen saavutettavuutta jatkuvasti. Suurin osa edellä esitetyistä puutteista pyritään korjaamaan vuosien 2020-2021 aikana.

Palaute

Saavutettavuuteen liittyvää palautetta voi antaa osoitteeseen: it-helpdesk@tuni.fi 
Kirjoita viestin otsikoksi "TUNI Moodle: Saavutettavuus" asian käsittelyn nopeuttamiseksi.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit ilmoittaa asiasta valvontaviranomaiselle.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero, vaihde 0295 016 000