Pikaohjeet

5. Pikaohjeet opettajille

5.2. Sisu ja TUNI Moodle

Tiedot/muutokset päivittyvät Sisusta TUNI Moodleen kerran tunnissa (klo xx.30 - xx.45) 

Luo uusi TUNI Moodle -kurssialue toteutukselle Sisussa

 • Kirjaudu Sisuun: https://tuni.fi/sisu
 • Valitse Sisusta opintojakson toteutus
 • Toteutuksen tiedot -välilehti > Luokittelutekijät
 • Muokkaa -painike

Luokittelutekijät

 • Toteutukselle tilattava oppimisympäristö > Lisää > Valitse "TUNI Moodle"
 • Tallenna

Ttoteutukselle tilattava oppimisymparistö

Uusi TUNI Moodle -kurssialue luodaan "TUNI Moodle" -luokittelutekijän lisäämisen jälkeen "Opintojaksototeutukset - TAU" -kategoriaan, jos kaikki ehdot täyttyvät:

 • Toteutuksella on Sisussa päättymispäivä tulevaisuudessa (toteutus on parhaillaan käynnissä tai vasta tulossa)
 • Toteutuksella on Sisussa vähintään yksi vastuuopettaja tai opettaja
 • Toteutuksella on Sisussa määritelty opetuskieli 
 • Toteutuksella on Sisussa opetuskielellä määritelty nimi ja nimen tarkenne
 • Toteutus liittyy Sisussa opintojaksoon, jolle on määritelty opintojakson koodi
Uuden TUNI Moodle -kurssialueen luomisesta tulee sähköpostilla ilmoitus kaikille toteutuksen vastuuopettajille ja opettajille.

TUNI Moodle -kurssialueen luomisen yhteydessä kaikki Sisussa toteutuksella vastuuopettajana tai opettajana olevat käyttäjät lisätään automaattisesti opettajiksi TUNI Moodle -kurssialueelle. 

TUNI Moodle -kurssialueen nimi ja linkki kurssialueelle näkyvät Sisussa toteutuksen tiedoissa: Kuvaukset > Oppimisympäristöt 

Oppimisympäristöt

Oletuksena uusi luotu TUNI Moodle -kurssialue on näkyvissä opiskelijoille. Oletuksena kurssialueella ei ole vielä lainkaan opiskelijoita, jos toteutuksen ilmoittautuminen ei ole jo käynnissä. Tarvittaessa voit piilottaa kurssialueen kokonaan opiskelijoilta ja julkaista vasta myöhemmin.

Sisun kautta toteutukselle voi luoda vain yhden TUNI Moodle -kurssialueen. Jos toteutuksella tarvitaan useita TUNI Moodle -kurssialueita, voit luoda lisää kurssialueita manuaalisesti "Muut" -kategoriaan. Opiskelijat pitää kutsua näille kurssialueille kurssiavaimella tai lisätä käsin.

Kopioi vanhan kurssialueen sisällöt uudelle kurssialueelle

Voit tarvittaessa kopioida vanhan olemassa olevan TUNI Moodle -kurssialueen sisällöt uudelle tyhjälle TUNI Moodle -kurssialueelle: Kopioi kurssialue (Tuo-toiminto)

Opettajien lisääminen

Jos lisäät myöhemmin uuden vastuuopettajan tai opettajan toteutukselle Sisussa, käyttäjä lisätään automaattisesti opettajaksi TUNI Moodle -kurssialueelle. 

Opettajien poistaminen

Jos poistat myöhemmin vastuuopettajan tai opettajan toteutukselta Sisussa, käyttäjää ei kuitenkaan poistata Moodle-kurssialueelta tai käyttäjän roolia muuteta. Tällä varmistetaan se, että myös suoraan TUNI Moodlessa voi lisätä käyttäjiä kurssialueen opettajiksi ilman Sisua (esimerkiksi Tampereen korkeakouluyhteisön ulkopuoliset käyttäjät).

Sisun kautta TUNI Moodle -kurssialueelle lisätty opettaja pitää ensin poistaa Sisussa toteutuksen opettajista ja poistaa sitten käyttäjä TUNI Moodle - kurssialueelta tai poistaa käyttäjältä TUNI Moodle -kurssialueella opettajan rooli.

Opiskelijoiden lisääminen

Sisussa opintojaksolle ilmoittautuneet opiskelijat lisätään TUNI Moodle -kurssialueelle, jos toteutuksen TUNI Moodle -kurssialue on luotu Sisussa ja opettaja on vahvistanut toteutuksen ilmoittautumiset Sisussa. Jos Sisussa on toteutuksella käytössä "ilmoittautuminen suoralla vahvistuksella" -asetus, ilmoittautuneet opiskelijat lisätään automaattisesti TUNI Moodle -kurssialueelle heti Sisussa tehdyn ilmoittautumisen jälkeen.

Tarvittaessa opiskelijoita voi lisätä myös käsin tai kurssiavaimen avulla suoraan TUNI Moodlessa kurssialueelle (esimerkiksi ulkopuoliset opiskelijat, joilla ei ole TUNI-tunnusta).

Opiskelijoiden poistaminen

Jos opiskelija tai opettaja myöhemmin peruu opiskelijan ilmoittautumisen toteutukselle Sisussa, opiskelija poistetaan automaattisesti TUNI Moodle -kurssialueelta. Sisussa ilmoittautuneen opiskelijan poistaminen manuaalisesti TUNI Moodle -kurssialueelta ei poista opiskelijaa pysyvästi kurssialueelta. Ilmoittautuminen pitää aina perua Sisussa.

Kurssialueen poistaminen

Jos Sisussa luotua TUNI Moodle -kurssialuetta ei tarvitakaan:

 • Poista Sisussa toteutukselta "TUNI Moodle" -luokittelutekijä
 • Poista Sisussa toteutuksen tiedoista linkki "TUNI Moodle" -kurssialueelle
 • Poista TUNI Moodle -kurssialue