6. Pikaohjeet opettajille

6.2. Sisu ja TUNI Moodle

Tiedot/muutokset päivittyvät Sisusta TUNI Moodleen kerran tunnissa (klo xx.30 - xx.45) 

Sisu - TUNI Moodle: kurssialueen elinkaari

Luo uusi TUNI Moodle -kurssialue toteutukselle Sisussa

 

 • Kirjaudu Sisuun: https://tuni.fi/sisu
 • Valitse Sisusta opintojakson toteutus
 • Toteutuksen tiedot -välilehti > Luokittelutekijät
 • Muokkaa -painike

 

Luokittelutekijät

 

 • Toteutukselle tilattava oppimisympäristö > Lisää > Valitse "TUNI Moodle"
 • Tallenna

 

Ttoteutukselle tilattava oppimisymparistö

Uusi TUNI Moodle -kurssialue luodaan "TUNI Moodle" -luokittelutekijän lisäämisen jälkeen "Opintojaksototeutukset - TAU" -kategoriaan, jos kaikki ehdot täyttyvät:

 

 • Toteutuksella on Sisussa päättymispäivä tulevaisuudessa (toteutus on parhaillaan käynnissä tai vasta tulossa)
 • Toteutuksella on Sisussa vähintään yksi vastuuopettaja tai opettaja
 • Toteutuksella on Sisussa määritelty opetuskieli 
 • Toteutuksella on Sisussa opetuskielellä määritelty nimi ja nimen tarkenne
 • Toteutus liittyy Sisussa opintojaksoon, jolle on määritelty opintojakson koodi

Uuden TUNI Moodle -kurssialueen luomisesta tulee sähköpostilla ilmoitus kaikille toteutuksen vastuuopettajille ja opettajille.

 

 

TUNI Moodle -kurssialueen luomisen yhteydessä kaikki Sisussa toteutuksella vastuuopettajana tai opettajana olevat käyttäjät lisätään automaattisesti opettajiksi TUNI Moodle -kurssialueelle. 

TUNI Moodle -kurssialueen nimi ja linkki kurssialueelle näkyvät Sisussa toteutuksen tiedoissa: Kuvaukset > Oppimisympäristöt 

Oppimisympäristöt

Oletuksena uusi luotu TUNI Moodle -kurssialue on piilotettuna opiskelijoilta. Muista julkaista kurssialue opiskelijoille ennen opetuksen alkamista.

Sisun kautta toteutukselle voi luoda vain yhden TUNI Moodle -kurssialueen. Jos toteutuksella tarvitaan useita TUNI Moodle -kurssialueita, voit luoda lisää kurssialueita manuaalisesti "Muut" -kategoriaan. Opiskelijat pitää kutsua näille kurssialueille kurssiavaimella tai lisätä käsin.

 

Kopioi vanhan kurssialueen sisällöt uudelle kurssialueelle

Voit tarvittaessa kopioida vanhan olemassa olevan TUNI Moodle -kurssialueen sisällöt uudelle tyhjälle TUNI Moodle -kurssialueelle: ohje Moodle-kurssien mallipohjat (Kickstart-formaatti)

Myöhemmin voit kopioida sisältöjä Tuo-toiminnolla: ohje Kopioi kurssialue (Tuo-toiminto)

 

Opettajien lisääminen

Jos lisäät myöhemmin uuden vastuuopettajan tai opettajan toteutukselle Sisussa, käyttäjä lisätään automaattisesti opettajaksi TUNI Moodle -kurssialueelle. 

Opettajien poistaminen

Jos poistat myöhemmin vastuuopettajan tai opettajan toteutukselta Sisussa, käyttäjää ei kuitenkaan poistata Moodle-kurssialueelta tai käyttäjän roolia muuteta. Tällä varmistetaan se, että myös suoraan TUNI Moodlessa voi lisätä käyttäjiä kurssialueen opettajiksi ilman Sisua (esimerkiksi Tampereen korkeakouluyhteisön ulkopuoliset käyttäjät).

Sisun kautta TUNI Moodle -kurssialueelle lisätty opettaja pitää ensin poistaa Sisussa toteutuksen opettajista ja poistaa sitten käyttäjä TUNI Moodle - kurssialueelta tai poistaa käyttäjältä TUNI Moodle -kurssialueella opettajan rooli.

Opiskelijoiden lisääminen

Sisussa opintojaksolle ilmoittautuneet opiskelijat lisätään TUNI Moodle -kurssialueelle, jos toteutuksen TUNI Moodle -kurssialue on luotu Sisussa ja opettaja on vahvistanut toteutuksen ilmoittautumiset Sisussa. Jos Sisussa on toteutuksella käytössä "ilmoittautuminen suoralla vahvistuksella" -asetus, ilmoittautuneet opiskelijat lisätään automaattisesti TUNI Moodle -kurssialueelle heti Sisussa tehdyn ilmoittautumisen jälkeen.

Tarvittaessa opiskelijoita voi lisätä myös käsin tai kurssiavaimen avulla suoraan TUNI Moodlessa kurssialueelle (esimerkiksi ulkopuoliset opiskelijat, joilla ei ole TUNI-tunnusta).

Opiskelijoiden poistaminen

Jos opiskelija tai opettaja myöhemmin peruu opiskelijan ilmoittautumisen toteutukselle Sisussa, opiskelija poistetaan automaattisesti TUNI Moodle -kurssialueelta. Sisussa ilmoittautuneen opiskelijan poistaminen manuaalisesti TUNI Moodle -kurssialueelta ei poista opiskelijaa pysyvästi kurssialueelta. Ilmoittautuminen pitää aina perua Sisussa.

 

Kurssialueen poistaminen

Jos Sisussa luotua TUNI Moodle -kurssialuetta ei tarvitakaan:

 

 • Poista Sisussa toteutukselta "TUNI Moodle" -luokittelutekijä
 • Poista Sisussa toteutuksen tiedoista linkki "TUNI Moodle" -kurssialueelle
 • Poista TUNI Moodle -kurssialue