6. Pikaohjeet opettajille

6.19. Saavutettavuus kurssin luomisessa

Kurssin rakenne

Rakenna kurssi loogisesti ja johdonmukaisesti. Jaa laajat kokonaisuudet pienempiin osiin, vältä suuria tekstimassoja. Huolehdi, että navigointi on selkeä.

Käytä osioissa ja aktiviteeteissa selkeitä ja kuvaavia otsikoita, jotka tekevät tekstistä helposti silmäiltävää.

Vältä käyttämästä tiedon välittämiseen pelkästään visuaalisia keinoja kuten värejä tai muotoja.

Tarjoa sisältöä eri muodoissa, esim. tekstinä ja videoina.

Vältä tiivistetyt aiheet -kurssiformaattia, koska se ei ole saavutettava.

Vältä lohkojen käyttöä, jos ne eivät ole välttämättömiä.

Sisällön tuottaminen kurssille

Teksti

Käytä otsikoissa ja alaotsikoissa tyylejä ja noudata johdonmukaisesti niiden hierarkkista järjestystä  suuremmasta pienempään: H1, H2, H3 jne. Tekstissä voi olla vain yksi H1-tason pääotsikko, jonka jälkeen ensimmäinen alaotsikkotaso on H2 ja seuraava alaotsikkotaso H3. Älä jätä tasoja väliin siirtymällä esim. H1-tason otsikosta H3-tason otsikkoon, jotta ruudunlukuohjelman käyttäjä saa oikean käsityksen sivun otsikkorakenteesta. Jäsennä teksti lyhyisiin ja selkeisiin kokonaisuuksiin otsikoinnin avulla ja varmista, että otsikot ovat selkeitä, kuvaavia ja informatiivisia. Suosi lauseotsikoita.

Vältä tekstissä pitkiä virkkeitä ja pyri mahdollisimman selkeään kieleen. Käytä selkeää, päätteetöntä fonttia. Vältä tekstin alleviivausta, jonka lukija voi helposti tulkita linkiksi, sekä tarpeetonta lihavointia ja kursivointia. Jos käytät värejä, varmista riittävä kontrasti, jotta teksti erottuu selkeästi taustasta.

Kuva

Lisää jokaiseen käyttämääsi kuvaan kuvausteksti (alt-teksti), joka kertoo ruudunlukuohjelmaa käyttävälle, mitä kuvassa on. Pyri selkeään ja informatiiviseen ilmaisuun ja tuo esiin se, mikä kuvassa on olennaista. Päätä kuvausteksti aina pisteeseen, vaikka se ei olisi kokonainen virke, koska ruudunlukuohjelman ääni pitää pisteen kohdalla tauon. Näin vaihtoehtoinen teksti erottuu paremmin muusta tekstistä, joka jatkuu kuvan jälkeen.

Jos käytät kuvaa koristeena tai kuvituksena eikä käyttämäsi kuva sisällä mitään oleellista informaatiota, kuvaustekstiä ei tarvita. Merkitse tällöin kuva koristeelliseksi.

Kartoille, kaavioille, diagrammeille ja muille kompleksisemmille kuville on yleensä tarpeen kirjoittaa kuvaustekstin sijasta täysi tekstivastine.

Linkki

Käytä kuvaavia linkkitekstejä. Vältä verkko-osoitteen tai lue lisää täältä -tyyppisen muotoilun käyttämistä linkkitekstinä. Huolehdi, että linkit erottuvat tekstimassasta ulkoasunsa puolesta.

Kun käytät linkkinä kuvaa, kerro kuvan kuvaustekstissä, mihin linkki johtaa.

Saavutettavuusohjeistuksen mukaan linkit suositellaan yleensä tekemään siten, että ne avautuvat samaan selainikkunaan. Jos asetat linkin avautumaan uuteen selainikkunaan, lisää linkin yhteyteen tieto, että linkki avautuu uuteen ikkunaan. Mikäli linkki johtaa toiselle sivustolle tai linkistä avautuu tiedosto, kerro se linkin yhteydessä.

Luettelo

Luettelot tekevät tekstistä helposti silmäiltävää. Suosi tekstissä luetteloita silloin kun se on mahdollista, mutta varmista, ettei luetteloista muodostu liian pitkiä ja raskaita.

Taulukko

Käytä taulukoita harkiten ja vain silloin, kun taulukkomuoto on asian esittämiseksi tarpeen, koska taulukot ovat hankalia ruudunlukuohjelmaa käyttäville. Älä käytä taulukoita pelkästään tekstin muotoiluun tai sisällön asetteluun.

Jos käytät taulukkoa, älä käytä kuvaa taulukosta, vaan laadi taulukko Moodlen omassa editorissa. Lisää otsikot sekä taulukolle että sen riveille ja sarakkeille. Varmista, ettei taulukossa ole tyhjiä soluja, rivejä tai sarakkeita ja vältä solujen yhdistämistä. Vältä liian leveää taulukkoa, koska sivun vierittäminen vaakasuorassa on hankalaa.

Videot ja äänitallenteet

Tekstitä tuottamasi videot esityskielellä tai laadi niille tekstivastineet. Laadi tuottamillesi äänitteille, esim. podcasteille, tekstivastineet. Tekstivastineen voi julkaista omalla sivullaan. Laadi tekstivastine Moodlen sivu-työkalulla mieluummin kuin esim. pdf-tiedostona, koska sivu on saavutettavampi.

Dokumenttien saavutettavuus

Huolehdi, että tuottamasi dokumentit ovat saavutettavia ennen kuin tuot ne Moodleen. Voit tarkistaa tiedostojen saavutettavuuden esim. Microsoft Office -ohjelmien helppokäyttöisyyden tarkistustoiminnon avulla.

Ohjeita saavutettavuudesta