9. Turnitin-ohjeet

9.5. Turnitin-tarkastukset muissa Moodlen aktiviteeteissa

Voit opettajana lisätä Turnitin-tarkastuksen seuraaviin Moodlen aktiviteetteihin:

  • tehtävä
  • keskustelualue (erilliset raportit viestin tekstistä ja liitetiedostoista)
  • työpaja
  • tentti-aktiviteetin essee-kysymykset.

Näiden lisäksi Moodlessa on edelleen erillinen Turnitin-aktiviteetti (Turnitin tehtävä 2). Suurimpana erona erillinen Turnitin-aktiviteetti tarjoaa raporttinäkymässä plagiaatintunnistuksen lisäksi palaute-toiminnot, jotka puuttuvat aktiviteettien Turnitin-lisäosan raporteista.  

Kuinka kytken Turnitin-tarkastuksen päälle Moodlen omissa aktiviteeteissa?

Kerro opiskelijoille Turnitin-tarkastuksesta etukäteen tehtävänannossa! Älä kytke Turnitin-tarkastusta päälle tehtävissä, joissa on jo opiskelijoiden suorituksia.

Turnitin-tarkastus kytketään päälle aktiviteetin asetuksista kohdassa Turnitin Integrity -lisäosan asetukset rastittamalla kohta Ota Turnitin käyttöön:

Turnitin Integrity -lisäosan asetukset: valittuina suositellut optiot.

Suositellut valinnat:

  • Indeksoi kaikki lähetykset. Valinnan mukaisesti opiskelijoiden palautukset indeksoidaan anonyymeina Turnitin-tietokantaan, jolloin ne toimivat vertailuaineistona kaikille Turnitin-tarkastusten käyttäjille. Vaaditaan, jotta Turnitin vertaa tämän aktiviteetin palautuksia toisiinsa. 
  • Luo samankaltaisuusraportit: Heti ja palautuspäivänä. Määrittää, missä vaiheessa samankaltaisuusraportti luodaan. Tämä asetus on valittavissa vain tehtävä-aktiviteetissa. 'Heti' tarkoittaa ensimmäisen raportin valmistumista n. 5-15 minuutin kuluessa palautuksesta. Palautuspäivän uudessa tarkastuksessa kaikkia tehtävään palautettuja töitä verrataan vielä keskenään.
  • Salli opiskelijoiden tarkastella samankaltaisuusraportteja. Opiskelija näkee palauttamansa työn arviointiraportin. Näkymä on sama kuin opettajalla. Opiskelija voi nähdä vain oman työnsä raportin. Työpaja-aktiviteetissa opiskelija näkee lisäksi vertaisarvioimansa työn saaman raportin.

Turnitin EULA-sopimuksen hyväksyminen opiskelijana

Kun opiskelija tekee palautuksen ensimmäistä kertaa keskustelualue-, tehtävä-, tentti- tai työpaja-aktiviteettiin, jossa Turnitin-lisäosa on käytössä, tulee hänen hyväksyä Turnitinin EULA-sopimus. Jos hän ei hyväksy sopimusta, hänen palautuksensa tallentuu vain aktiviteettiin, eikä sitä lähetetä tarkistettavaksi Turnitin-palveluun.

Kerran hyväksytty sopimus on pysyvästi voimassa kaikissa Turnitin-aktiviteeteissa.

Jos opiskelija on kerran kieltäytynyt hyväksymästä sopimusta, hän voi käydä hyväksymässä sen myöhemmin.

Raportin avaaminen 

Moodle näyttää palautetun tiedoston tai tuotetetun tekstin vieressä tai alla Turnitin-logon ja vastaavuusprosentin. Klikkaamalla vastaavuusprosenttia pääset raporttinäkymään.