Pikaohjeet

6. Ohjeita toimintoihin

6.1. Tehtävä

Tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen opettajan arvioitaviksi.

Palautettu tehtävä näkyy ainoastaan opettajalle, ei toisille opiskelijoille. Jos opettaja haluaa, että opiskelijat näkevät toistensa palauttamat tehtävät esim. kommentointia varten, opiskelijoiden kannattaa palauttaa tehtävänsä keskustelualueelle viestin liitetiedostona. Tehtävä-työkalun kautta töitä ei siis voi julkaista toisten opiskelijoiden nähtäväksi.

Opettajan antama arviointi ja palaute tallentuvat kurssialueelle kyseisen opiskelijan nähtäväksi.

Tehtävän asetukset
Opiskelijoiden palautusten arviointi