7. Ohjeita toimintoihin

7.4. Tentti

 • Moodlen tentti soveltuu ensisijaisesti vain tenteille, jotka voi suorittaa eri aikaan hajautetusti pidemmän aikavälin sisällä (vähintään viikko). 
 • Jos suunnittelet yli sadan osallistujan samanaikaista Moodle-tenttiä, ota aina ensin yhteyttä it-helpdesk@tuni.fi
 • Älä järjestä Moodlessa samanaikaisesti suoritettavia yli sadan osallistujan tenttejä sopimatta asiasta etukäteen. Office 365 Forms soveltuu paremmin isoille samanaikaisesti järjestestettäville tenteille. Moodle ei välttämättä kestä kuormitusta, koska ei voida tietää mitä kaikkea muuta tapahtuu samaan aikaan. 
 • Ruuhkaisin aika Moodlessa on arkipäivisin klo 10-16
 • Jos kyse on kaikille samoista esseekysymyksistä, käytä Moodlen tehtäväaktiviteettia
Moodle esseetentti -esimerkki

Luodaan tentti, jossa esseekysymykset arvotaan kysymyspankista. 
Katso tarkemmat ohjeet (PDF-tiedosto) »

Moodle monivalintatentti -esimerkki

Luodaan tentti, jossa monivalintakysymykset arvotaan kysymyspankista ja tenttisuoritukset arvioidaan automaattisesti.
Katso tarkemmat ohjeet (PDF-tiedosto) » 

Samanaikaisen Moodle-tentin järjestäminen

Jos osallistujia on yli 100:

 • Ota aina ensin yhteyttä it-helpdesk@tuni.fi (kerro tentin osallistujamäärä ja suunniteltu ajankohta), niin tarkistetaan, että samaan aikaan ei ole tiedossa toista isoa tenttiä
 • 100-300 osallistujaa
  • Tentin aloittaminen on porrastettava alle 100 henkilön ryhmiin vähintään 5 minuutin välein. Ohjeista aloittaminen esimerkiksi sukunimen ensimmäisen kirjaimen mukaan: A-J aloittaa klo 8.00 ja K-P aloittaa klo 8.05 jne. Opiskelija aloittaa tentin omaa kelloaan katsomalla, jolloin tentin aloittaminen tapahtuu luonnostaan hiukan eri minuuteilla/sekunneilla eikä tasan samaan aikaan.
  • Helpointa on luoda kaikille yksi yhteinen tentti. Tentin alkamisajaksi ensimmäisen ryhmän aloittamisaika ja tentin päättymisajaksi viimeisen ryhmän päättymisaika + 5 minuuttia lisää varoaikaa. Tentin suoritusaika määrittelee kuinka paljon opiskelijalla on aikaa suorittaa tentti riippumatta siitä, koska hän on minuutilleen aloittanut.
  • Moodlelle kaikkein raskainta on kirjautuminen järjestelmään ja tentin aloittaminen. Lisäksi tentin automaattitallennus kuormittaa, kun tenttijöitä on useita kymmeniä.
 • Yli 300 osallistujaa
  • Erittäin suuria tenttejä on Moodlessa toteutettu vain erikoistapauksina ns. minuuttilähdöllä eli jokaiselle osallistujalle on annettu oma aloitusminuutti, jolloin tentin tekoaika jakautuu liukuvasti usean tunnin ajanjaksolle.
 • Tuki tentin aikana: Ota ongelmatilanteissa yhteyttä IT Helpdeskiin. Valitettavasti juuri tiettyä tenttiä varten ei ole mahdollista varata aktiivisesti päivystävää tukea.

Tenttikysymysten vienti EXAMista Moodleen

Tuki essee- ja monivalintakysymyksille: 
Katso tarkemmat ohjeet »

Kokeile testitenttiä

Kuka vain voi tehdä testitentin, myös opiskelijat:
Kokeile testitentin suorittamista »

Moodle-yhteisön ohjeet: Tentti (siirryt toiseen palveluun)