Pikaohjeet

5. Ohjeita toimintoihin

5.3. Tentti

  • Älä järjestä Moodlessa samanaikaisesti suoritettavia useiden kymmenien opiskelijoiden tenttejä.
    Järjestelmä ei välttämättä kestä kuormitusta, koska ei voida tietää mitä kaikkea muuta tapahtuu samaan aikaan. Jos suunnittelet suuren käyttäjämäärän samanaikaista tenttiä, ota yhteyttä it-helpdesk@tuni.fi
  • Moodlen tentti soveltuu ensisijaisesti vain tenteille, jotka voi suorittaa hajautetusti pidemmän aikavälin sisällä (vähintään viikko). 
  • Ruuhkaisin aika Moodlessa on arkipäivisin klo 10-16
Moodle esseetentti -esimerkki

Luodaan tentti, jossa esseekysymykset arvotaan kysymyspankista. 
Katso tarkemmat ohjeet (PDF-tiedosto) »

Moodle monivalintatentti -esimerkki

Luodaan tentti, jossa monivalintakysymykset arvotaan kysymyspankista ja tenttisuoritukset arvioidaan automaattisesti.
Katso tarkemmat ohjeet (PDF-tiedosto) » 

Tenttikysymysten vienti EXAMista Moodleen

Tuki essee- ja monivalintakysymyksille: 
Katso tarkemmat ohjeet »

Kokeile testitentiä

Kuka vain voi tehdä testitentin, myös opiskelijat:
Kokeile testitentin suorittamista » 

Tentin pikaohje

Tentti -työkalun avulla opettaja voi laatia tentin, jonka tulokset tallentuvat Moodleen.

Tentissä on erilaisia kysymystyyppejä: esim. monivalintakysymyksiä, tosi/epätosi -väittämiä, lyhytvastauksia, numeerisia kysymyksiä, laskutehtäviä, yhdistämis- ja aukkotehtäviä sekä esseekysymyksiä.

Moodle arvioi ja pisteyttää muut kysymykset.

Voit luoda tenttikysymyksiä valmiiksi ja järjestää ne kysymyspankin kategorioihin jo etukäteen, ennen kuin otat tentin käyttöön kurssillasi. Kategoria toimii "varastona", josta voit poimia kysymyksiä eri tentteihin. Kysymysten järjestäminen kategorioihin selkeyttää niiden hallinnointia ja helpottaa haluttujen kysymysten löytämistä siinä vaiheessa kun luot tenttiä.

Lisää kysymyspankki


Kategorioiden ja kysymysten luominen

Valitse kategoria ja siirry kysymysten luomiseen Luo uusi kysymys -painikkeesta. Tässä ohjeessa esitellään monivalintakysymyksen luominen.