1. Mikä on Moodle?

1.1. Versiopäivitys kesä 2023

TUNI Moodle päivitettiin Moodle 4.1 -versioon ma-ti 3.-4.7.2023. Päivityksen aikana et voinut käyttää Moodlea etkä luoda uusia Moodle-kurssialueita Pepistä tai Sisusta. 

Työpöytä

Jokaisen käyttäjän työpöytä palautettiin oletusarvoiseksi versiopäivityksen yhteydessä. Työpöytänäkymät resetoitiin, koska Moodlea pitkään käyttäneillä työpöytä oli saattanut vanhentua eikä näyttänyt tarpeellisia tietoja.  Valitettavasti työpöydän resetointia ei ollut mahdollista kohdentaa vain niille, joille se on välttämätöntä. 

Versiopäivityksen yhteydessä Minun kurssini -kurssilistauslohko poistui kokonaan käytöstä. Minun kurssini -lohkon korvasi Kurssien yhteenveto -lohko jo edellisessä Moodle-versiopäivityksessä vuonna 2021. Minun kurssini -lohkon erikoisuus oli se, että siihen pystyit järjestämään Moodle-kurssialueet haluamaasi järjestykseen manuaalisesti. Kurssien  yhteenveto -lohkossa tätä mahdollisuutta ei ole, mutta voit suodattaa ja järjestää omien kurssiesi listaa mm. sen mukaan, missä olet käynyt viimeksi ja voit piilottaa vanhat kurssit kokonaan omalta työpöydältäsi vaikuttamatta siihen, miten kurssi näkyy muille kurssin osallistujille. 

🎬 Katso ohjevideo kurssilistan hallinnasta ja oman kurssilinkkilistan lisäämisestä.

Katso: Työpöytä ja navigointi

Kurssin ulkoasu ja muokkaaminen

Uudessa käyttöliittymässä on helpompaa muokata ja hallinnoida Moodle-kurssialuetta. Toiminnot, jotka ennen olivat toimintovalikossa (ns. ratasvalikko), löytyvät nyt Moodle-kurssin välilehdiltä, jotka ovat kurssin nimen alla. Myös Arviointi- ja Osallistujat-välilehdet ovat siirtyneet sinne vasemman palstan kurssihakemistosta. Kurssihakemistosta näet nyt aiheiden/osioiden nimien lisäksi myös niiden sisältämät aktiviteetit ja aineistot, mikä helpottaa kurssialueella navigointia. Edistymisen seuranta on integroitu kurssihakemistoon eli näet suoraan kurssihakemistosta, mitkä tehtävät olet tehnyt ja mitkä ovat vielä tekemättä. Voit avata ja sulkea kurssihakemiston vasemmasta yläkulmasta “hampurilaisvalikosta”.

Muokkaustila-painike on nyt oikeassa yläkulmassa, ja se on aina opettajan käytettävissä. Tämä nopeuttaa ja yksinkertaistaa muokkaamista. Lisäksi voit nyt siirtää aktiviteetteja ja osioita suoraan kurssihakemistossa eri paikkoihin kurssilla.

Lohkot eivät ole enää automaattisesti näkyvillä opiskelijoille kurssialueilla. Ne ovat oikeassa reunassa vetimen takana. Voit avata ja sulkea lohkot vetimestä. 

Moodlen oletustekstieditoriksi vaihtui uusi TinyMCE HTML-editori. Vanhat Atto- ja TinyMCE Legacy -editorit ovat edelleen käytettävissä ja valittavissa oman Moodle-käyttäjäprofiilisi asetuksissa.
Huom! TinyMCE-editori siistii automaattisesti muokattavan tekstin HTML-merkkausta heti avattaessa teksti muokattavaksi. Tämä saattaa rikkoa esimerkiksi STACK-kysymysten toimivuuden. Vaihda tälläisissa tilanteissa tekstieditoriksesi Atto.

Kurssisivu Moodle 4.1 -versiossa

Kysymyspankki ja arviointikirja

Arviointikirjan näkymän välilehdet poistuvat uudessa versiossa ja niiden tilalla on pudotusvalikko. Pudotusvalikosta löydät samat sisällöt kuin ennen välilehdistä. Opiskelijakohtaisten arviointien muokkaaminen on helpompaa, kun voit tehdä sen suoraan Arvioijan raportti -näkymässä laittamalla muokkaustilan päälle.

Kysymyspankissa on nyt uusia tietosarakkeita, jotka antavat oppimisanalytiikkaa tenttien kysymyksistä. Niiden avulla voit analysoida kysymysten tehokkuutta ja vaikeutta. Voit myös muokata kysymyksiä suoraan kysymyspankin näkymässä. 

Moodle versioi automaattisesti kysymyspankin kysymykset niitä muokattaessa. Pääset opettajana helposti katsomaan aikaisempia kysymyksen versioita. Opettaja, huomaa kuitenkin seuraavat versioinnista johtuvat asiat:

  • Kun laadit tenttiä ja muokkaat kysymyksiä, muista lopettaa tentin esikatselu Palauta kaikki ja lopeta -toiminnolla. Esikatselun ollessa kesken kysymyksiin tehdyt muutokset eli kysymyksen uusi versio eivät päivity esikatseluun.
  • Jos teet korjauksia kysymyksiin tai muokkaat kysymysten palautteita, muutokset eivät näy tentin jo palauttaneille opiskelijoille. Sinun tulee ajaa tentin uudelleenarviointi Arvioi kaikki uudelleen -toiminnolla tentin Tulokset-välilehdeltä. Uudelleenarviointi on raskas operaatio, joten jos tenttivastauksia on satoja tai tuhansia, käynnistä uudelleenarviointi illalla tai viikonloppuna. Uudelleenarviointi voi kestää minuutteja tai jopa tunteja, jos tenttisuorituksia on paljon.  

H5P

Moodle-päivityksen yhteydessä TUNI Moodlessa aktivoitiin toinen H5P-aktiviteetti. Aikaisemmin TUNI Moodlessa on käytetty erillistä käyttäjäyhteisön kehittämää lisäosaa, joka on toiminut heikosti Moodle-kurssin arviointitoimintojen kanssa. Uusi H5P-aktiviteetti on osa Moodlen ydintoimintoja. Suurin ero on uusien H5P-sisältöjen lisäämisessä ja hallinnoinnissa: uusi H5P-tehtävä luodaan ensin Moodle-kurssialueen H5P-sisältöpankkiin, josta se valitaan, kun H5P-aktiviteetti lisätään kurssisivulle tai upotetaan HTML-editorissa. H5P-sisältöpankin löydät kurssivalikon Lisää-kohdasta.     

Ohje: https://help.mediamaisteri.com/h5p  

Vanhalla H5P-lisäosalla luodut sisällöt toimivat kuten ennenkin myös kurssikopioinnin jälkeen ja pystyt luomaan täysin uusia H5P-aktiviteetteja vanhalla lisäosalla. 

Tarkempi H5P-ohjeistus

Muut aktiviteetit

Tehtävä-aktiviteeteille voi nyt asettaa aikarajan, joka alkaa tehtävän aloittamisesta samalla tavalla kuin tentti-aktiviteetissa. Tehtävän suorituksen aikana näkyy ajastin, joka kertoo, kuinka paljon aikaa on jäljellä.

Tietokanta-aktiviteetti on saanut useita uudistuksia: sillä on nyt uusi aloitussivu, jossa voit valita tietokannalle valmiit pohja-asetukset tai ladata vanhan tietokannan rakenteen. Tietokannalla on neljä erilaista pohja-asetusta: kuvagalleria, tutkimus- tai reflektiopäiväkirja, projekti- tai tutkimussuunnitelmien pohja sekä resurssien pohja, jota voi käyttää esimerkiksi kirja-arvioiden tai linkkikokoelmien luomiseen. Lisäksi tietokannan tietueiden hyväksymistä on helpompi seurata ja hallita.

Uusien OU Blog -aktiviteettien lisääminen estettiin päivityksen yhteydessä, koska lisäosaa ei enää aktiivisesti kehitetä. Vanhoilla kursseilla OU Blog -sisällöt ovat edelleen käytettävissä ja ne kopioituvat kurssikopioinnin mukana, mutta täysin uusia OU Blogeja ei ole mahdollista lisätä. Suositus on käyttää OU Blogin sijasta Oppimispäiväkirja-aktiviteettia tai keskustelualuetta blogimaisessa muodossa.

STACK-matematiikkatehtävät päivittyivät syksyn 2022 versiosta kesäkuussa 2023 julkaistuun uusimpaan STACK-versioon. Jos olet opetajana käyttänyt tenteissä STACK-kysymyksiä, sinun kannattaa tarkistaa niiden toimivuus.  

Aktiviteettien suoritusten seurantaan on tullut uusi ehto “vaadi hyväksytty arvosana”. Aiemmin vaihtoehtona oli vain “vaadi arvosana”.

Yksittäisille aktiviteeteille voi nyt pakottaa kielivalinnan, kun ennen tämä oli mahdollista vain koko kurssin tasolla.

Tarkempi lista muutoksista Moodlen omilta New Features -sivuilta: Moodle 3.10 | Moodle 3.11 | Moodle 4.0 |  Moodle 4.1