7. Ohjeita toimintoihin

7.5. Työpaja

Haluatko, että opiskelijat arvioivat ohjatusti, määrittelemiesi arviointikriteerien perusteella, toistensa palauttamia tehtäviä ja että voit opettajana arvioida sekä opiskelijan palauttaman tehtävän että hänen antamansa vertaisarvioinnin? Tähän tarkoitukseen sopii työpaja.

Opettajana voit valita, saako opiskelija nähdä, keiden töitä hän arvioi ja keiltä hän saa vertaisarvioinnin vai tapahtuuko arviointi anonyymisti. Opiskelija ei näe muiden opiskelijoiden töistä kuin ne, jotka hänelle on annettu arvioitavaksi, ellet opettajana erikseen julkaise töitä kaikkien nähtäväksi työpajatyöskentelyn lopuksi.

Moodle-yhteisön ohjeet: Työpaja (siirryt toiseen palveluun)