6. Pikaohjeet opettajille

6.20. Opettajan vinkit

 

Kurssialue

Miten vaihdan kurssialueeni kielen esim. englanniksi? Opiskelijat eivät saisi tätä itse muutettua.

Opettaja voi kurssin Asetukset-välilehdellä pakottaa jonkin tietyn kielen kurssialueen kieleksi. Näkyvyyteen liittyvät asetukset -otsikon alla on kohta Pakota kielivalinta, jossa valittu kieli määrittää, millä kielellä alueella toimitaan. Moodle näyttää painikkeet, valikot ja otsikot tällä kielellä eivätkä opiskelijat voi vaihtaa kieltä omasta näkymästään. Ominaisuus voi olla hyödyllinen esim. vieraan kielen kurssilla. Ellei opettaja ole "pakottanut" mitään tiettyä kieltä kurssialueen kieleksi, jokainen käyttäjä voi itse valita oman näkymänsä kielen.

Tentit ja tehtävät

Miten teen tentin Moodleen? Mitä minun tulee huomioida sen käytössä?

Tässä vinkissä on ohjeet tenttityökalun käyttöön ja tyypillisimpien tenttien luomiseen.

Oleellista on huomioida seuraavat asiat:

 • Vastaajamäärä: Satojen samanaikaisten tenttijöiden määrä kuormittaa Moodlea. Käytä tällöin mieluummin O365 Formsia tai luo tentti sellaiseksi, että eriaikainen tenttiminen on mahdollista. Katso tarkemmat toimintaohjeet.
 • Samanaikainen tentti vai eriaikainen tentti. Samat kysymykset vai arvonta kysymyspankista: Moodlen tentissä voi käyttää kysymysten arpomista, jolloin luomastasi kysymyspankista arvotaan jokaiselle tenttijälle eri kysymykset. Kysymykset kannattaa myös mahdollisuuksien mukaan laatia soveltavaksi tai materiaalia hyödyntäväksi tentiksi, jolloin eriaikainen ja valvomaton tenttiminen on mahdollista.
 • Kysymystyypit (Automaattisesti arvioitavat monivalinnat vai esseitä): Ota huomioon vastaajamäärät ja tentin tarkistamiseen liittyvä työmäärä. Moodlessa on mahdollista luoda automaattisesti arvioitavia tenttejä (monivalinnat, väittämät, lyhytvastaukset).

Olen ottanut käyttöön tehtävän, johon opiskelijoiden pitäisi voida palauttaa useita tiedostoja. Opiskelija ei kuitenkaan pääse palauttamaan uusia tiedostoja enää ensimmäisen tiedoston lähetettyään.

Tehtävä-työkalussa on mahdollista sallia usean tiedoston lähettäminen samaan tehtävään. Opettaja määrittelee tehtävän asetuksista, montako tiedostoa opiskelija voi enintään lähettää.

Tehtävän asetuksissa on myös Palautuksen asetukset -otsikon alla kohta Ota Lähetä arvioitavaksi -toiminto käyttöön. Kun toiminto on käytössä eli asetuksena on Kyllä, opiskelijalle näkyy Lähetä arvioitavaksi -painike, jota painamalla hän voi lähettää tehtävänsä opettajalle arvioitavaksi. Painiketta painettuaan opiskelija ei kuitenkaan voi enää palauttaa tehtävään uusia tiedostoja, vaikka ei olisikaan vielä palauttanut opettajan asetuksissa sallimaa määrää tiedostoja. Kun opettaja avaa opiskelijan tehtävän arvioitavaksi ja painaa arviointi-ikkunassa Muuta palautus keskeneräiseksi -painiketta, opiskelija pääsee jälleen palauttamaan tehtävään tiedostoja. Jos käytät tätä toimintoa, opiskelijoille kannattaa antaa ohje, että tiedostoja ei lähetetä arvioitavaksi yksitellen, vaan kaikki kerralla sitten kun kaikki tiedostot on tuotu tehtävään.

Miksi en voi antaa opiskelijoille sanallista palautetta tehtävästä? Opettajan arviointinäkymässä voi antaa vain arvosanan, mutta siellä ei ole paikkaa sanallisen palautteen kirjoittamiselle.

Tarkista, että Tehtävä-työkalun asetuksissa on valittuna päälle sanallisen palautteen antaminen. Tehtävän asetuksissa Palautemuodot-kohdassa tulee olla valittuna  Palaute-ruutu. Näin saat arvioinnin yhteyteen kentän sanallisen palautteen kirjoittamista varten.

Voinko käyttää Moodlen tehtävä-työkalua ryhmätöiden palautukseen?

Moodlen tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa ryhmätöitä siten, että kun yksi ryhmän jäsen palauttaa työn, kaikki näkevät omalla kohdallaan palautuksen sekä opettajan siitä antaman arvioinnin ja palautteen.

Jos haluat käyttää tehtävä-työkalua ryhmätöiden palautukseen, valitse tehtävän asetuksissa Ryhmäpalautuksen asetukset -osiossa Opiskelijat palauttavat ryhmätöitä -kohtaan Kyllä. Tämän valinnan jälkeen avautuu lisää valintoja. Voit esimerkiksi päättää, riittääkö, että yksi opiskelija palauttaa yhteisen työn vai haluatko kuittauksen jokaiselta opiskelijalta.

Ryhmäpalautuksen käyttö edellyttää, että opiskelijat on jaettu ryhmiin Ryhmät-toiminnolla. (Jos opiskelijoita ei ole oikeasti jaettu ryhmiin Moodlen ryhmätoiminnolla, ensimmäisen opiskelijan tehtäväpalautus kopioituu palautukseksi kaikille opiskelijoille eivätkä muut opiskelijat pääse enää palauttamaan tehtäviään.)

Tehtäviä arvioidessasi voit valita, haluatko antaa koko ryhmälle saman arvioinnin ja palautteen vai jokaiselle yksittäiselle opiskelijalle omansa.

Mitä työkalua voi käyttää tehtävien palautukseen, jos tarkoituksena on, että
- opiskelijat eivät näe toistensa palautuksia?
- opiskelijat näkevät toistensa palautukset (ja voivat myös kommentoida niitä)?


Jos haluat, että opiskelijat eivät näe toistensa tehtäväpalautuksia, voit käyttää tehtävä-, tietokanta-, tai wiki-työkalua.

 • Tehtävä-työkalulla palautetut työt näkyvät automaattisesti vain opettajalle, eikä sitä voi muuttaa.
 • Tietokanta-työkalulla palautetut tehtävät saat näkymään vain opettajalle, kun valitset tietokannan asetuksissa Vaadi hyväksyntä?: Kyllä (huomioi, että oletuksena palautukset näkyvät kaikille, ellet itse muuta asetusta).
 • Kun valitset wikin moodiksi yksityinen wiki, kukin opiskelija saa oman wikin eivätkä opiskelijat näe toistensa wikejä.

Jos haluat, että opiskelijat saavat nähdä toistensa tehtäväpalautukset (ja kommentoida niitä), voit käyttää keskustelualue-,  tietokanta- tai työpaja-työkalua.

 • Keskustelualueella palautetut työt näkyvät automaattisesti kaikille ja kaikki voivat myös automaattisesti kommentoida niitä.
 • Tietokanta-työkalulla palautetut tehtävät näkyvät kaikille (ellei opettaja erikseen estä sitä), ja opettajan niin halutessa opiskelijat voivat myös kommentoida toistensa tehtäväpalautuksia (huomioi, että vaikka palautukset oletuksena näkyvät kaikille, kommentointimahdollisuus ei oletuksena ole käytössä, vaan se tulee erikseen ottaa käyttöön niin haluttaessa).
 • Työpaja-työkalun avulla opiskelijat voivat vertaisarvioida ja kommentoida toistensa tehtäviä. Opettaja antaa tai arpoo kullekin opiskelijalle halutun määrän toisten opiskelijoiden tehtäviä arvioitavaksi ja kommentoitavaksi. Opiskelija näkee vain niiden toisten opiskelijoiden työt, jotka hänelle tulevat arvioitavaksi, ellei opettaja työpajan sulkeuduttua erikseen julkaise  töitä kaikkien nähtäväksi.

 

Vuorovaikutus

Miksi joillakin opiskelijoilla näkyy keskustelualueella lukemattomien viestien määrä ja toisilla ei?

Keskustelualueen asetuksissa on kohta Luettujen viestien seuranta, jonka avulla opettaja voi määrittää sen, näytetäänkö opiskelijalle keskustelualueen perässä lukemattomien viestien määrä.

 • Jos tähän valitsee vaihtoehdon Valinnainen, niin kukin opiskelija voi omissa profiilitiedoissaan päättää, haluaako tämän päälle vai ei.
 • Jos valitsee Tilaus pois päältä, kukaan ei näe ilmoitusta lukemattomista viesteistä.
 • Kaikilla käyttäjillä on omissa profiiliasetuksissaan Keskustelualueen seuranta -kohta. Kyllä, korosta uudet viestit kurssialueella tarkoittaa, että jos valitset tämän, niin keskustelualueen nimen perässä näet, onko sinulla lukematta viestejä tällä keskustelualueella. Uudet viestit saavat myös korostusraamin ympärille. Ei, älä pidä kirjaa näkemistäni viesteistä -valinnalla lukemattomien viestien määrää ei näytetä.


Miten alaryhmät toimivat Moodlessa?

Luo ensin ryhmät alueellesi: Osallistujat-välilehdellä olevasta valikosta pääset ryhmien luomiseen.

Ryhmien luonnin ja opiskelijoiden ryhmiin poimimisen jälkeen voit jokaisen alueella olevan työkalun kohdalla päättää, toimitaanko siinä koko ryhmällä vai alaryhmillä.

Periaate on siis se, että ensin luot ryhmät alueellesi ja poimit niihin henkilöt alueesi osallistujista. Tällä jaolla kerrot Moodlelle, kuka opiskelijoistasi kuuluu mihinkin ryhmään. Kun olet ryhmäjaon alueelle tehnyt, voit päättää yksittäisten työkalujen kohdalla, onko ryhmät eriytetty vai ei. Yksittäistä keskustelualuetta ei siis nimetä tietylle ryhmälle, vaan ryhmät toimivat keskustelualueella "päällekkäin", mutta Moodle tietää erotella tekemäsi ryhmäjaon perusteella, kenelle näytetään kenen viestit.

Mahdollisia ryhmämoodeja on kolme:

erilliset ryhmät, näkyvät ryhmät ja ei ryhmiä.

 

 • Erilliset ryhmät: opiskelijat työskentelevät omissa ryhmissään näkemättä lainkaan muiden ryhmien työskentelyä
 • Näkyvät ryhmät: opiskelijat työskentelevät omissa ryhmissään, mutta voivat seurata myös muiden ryhmien työskentelyä.
 • Ei ryhmiä: ryhmiä ei käytetä lainkaan.

Olen jakanut opiskelijat ryhmiin Ryhmät -toiminnon avulla ja luonut keskustelualueen, jolla on erilliset ryhmät. Miksi näen keskustelualueella kaikki viestit, vaikka olen tarkoittanut postittaa viestejä ryhmille erikseen?

Keskustelualueen ”Erilliset ryhmät” -valinnasta huolimatta opettaja kuitenkin näkee aina kaikkien viestit, joten hänellä näkymä on monimutkaisempi kuin opiskelijoilla. Opettajan täytyy ennen viestin laittoa valita ylälaidan pudotusvalikosta, mille ryhmälle viesti on tarkoitettu. Opiskelijoille ei tällaista valikkoa näy, vaan heillä viestit menevät erilliset ryhmät -alueella automaattisesti omalle ryhmälle. Opettajan on oltava tarkkana, että hän valitsee pudotusvalikosta aina oikean ryhmän ennen viestin laittamista!

Miten luodaan keskustelualue opettajan tiedotteita varten, jonne opiskelijat eivät voi laittaa viestejä?

Jokaisella alueella valmiina oleva Uutiset -palsta on tällainen opettajan tiedotuspalsta. Muiden keskustelualueiden asetuksissa ei ole mahdollisuutta estää opiskelijoita avaamasta uusia keskusteluja ja vastaamasta toisten viesteihin. Kaikki voivat siis avata uusia keskusteluja ja vastata toisten viesteihin. Uutiset -palstalla sen sijaan opiskelijat eivät voi vastata opettajan viesteihin, ainoastaan lukea niitä. Tätä asetusta opettaja ei voi muuttaa.

Miten pakotan kopiot keskustelualueen viesteistä lähtemään myös opiskelijoiden sähköpostiin?

Tavallisesti osallistujat voivat valita, haluavatko he tilata keskustelualueen. Opettaja voi kuitenkin keskustelualuetta luodessaan pakottaa keskustelualueen tilaamiseen, jolloin kaikki käyttäjät liitetään alueen tilaajiksi automaattisesti. Tämä vaihtoehto sopii erityisen hyvin esim. tiedotusfoorumeille, joissa viestien nopea saaminen on tärkeää viestien ajankohtaisuuden vuoksi.

Opettaja voi valita haluamansa vaihtoehdon keskustelualuetta luotaessa kohdassa Keskustelualueviestien tilaus. Oletuksena kohdassa on Valinnainen, jolloin osallistujat voivat itse päättää, haluavatko he tilata alueen viestit sähköpostiinsa. Jos opettaja valitsee vaihtoehdon Oletustilaus, osallistujat liitetään tilaajiksi automaattisesti, mutta he voivat perua tilauksen koska tahansa. Jos opettaja valitsee Pakotettu, käyttäjät eivät voi itse perua tilausta.

Turnitin

 

Mitä yhtäläisyysprosentti ja värit tekstissä tarkoittavat? Miksi prosentti työssäni ei ollutkaan 0%?

Ei ole olemassa mitään suositeltavaa rajaa yhtäläisyysprosentille, vaan se riippuu täysin siitä, minkälainen työ on kyseessä. Raportti näyttää kaikki Turnitinin tietokannasta ja internetistä löydetyt yhtäläisyydet ja merkitsee ne eri väreillä. Se näyttää värillä myös kaikki ihan oikein tehdyt viittaukset, sitaatit ja lähdeluettelonkin. 0% ei ole siis tavoite, vaan silloinhan se kertoisi, että lähteitä ei vain ole Turnitinin tietokannassa, internet ei tunne tai kukaan toinen ei ole käyttänyt työssään.  Kirjallisuuskatsauksessahan luku voi olla tosi korkea, kun myös kaikki oikein tehdyt viittaukset ja lainaukset näytetään luvussa. Sitten taas omassa pohdintaosuudessa ei saisi varmaankaan löytyä yhtäläisyyttä.

Myös oppiaine voi vaikuttaa yhtäläisyysprosenttiin. Joillain tieteenaloilla aineisto saattaa olla kovin vanhaa, eikä lähteitä ole syötetty Turnitinin tietokantaan. Jollain tieteenaloilla taas on tapana ilmaista asiat hyvin samoin tavoin tai käyttää vakiintuneita fraaseja, jotka löytyvät laajasti kaikilta.

Prosentti ei siis kerro sinällään mitään, vaan on työn tarkastajan tehtävä asiantuntemuksellaan arvioida, mikä on hyväksyttävää ja minkälaisesta työstä on kyse. Löydetyt ja väritetyt pidemmät kohdat on siis käytävä läpi ja niiden kohdalla pohdittava, onko kyse edellä mainituista tapauksista tai onko esim. lähdemerkintä unohtunut.

Olen käyttänyt Turnitin-tehtävää, joka lakkasi toimimasta: opiskelijani eivät pysty palauttamaan uusia tiedostoja. Miten sallin uuden palautukset?

Tyypillinen virheilmoitus: "Palautukset eivät ole enää sallittuja, sillä tämä luokka on päättynyt tai se on kirjoitussuojattu". Tällaisessa virhetilanteessa palautus ei näy opiskelijalle eikä opettajalle, eikä Turnitin-raporttia muodostu.

Tarkista seuraavat asetukset:

 • Moodle-kurssialueesi päättymispäivämäärä: Kurssin etusivu > Asetukset-välilehti. Jos päättymispäivämäärä on yli kuukauden verran menneisyydessä, kaikki kurssin Turnitin-tehtävät menevät lukutilaan eivätkä uudet palautukset onnistu. Siirrä päättymispäivämäärä max. 2 vuotta tulevaisuuteen tai poista päättymispäivämäärä käytöstä. Myös liian kaukana tulevaisuudessa oleva päättymispäivämäärä estää Turnitin-palautukset. Muokkaa ja tallenna lisäksi Turnitin-tehtävän asetukset esim. muuttamalla jotakin päivämäärätietoa minuutilla.
 • Turnitin-tehtävän viimeinen palautuspäivämäärä: Turnitin-tehtäväsivu > Asetukset-välilehti. Tarkista, että palautuspäivämäärä on tulevaisuudessa.

Opiskelijan Turnitin-palautus on jäänyt Odottaa-tilaan eikä Turnitin-raporttia muodostu. Mitä teen?

Odottaa-tilaan on useita mahdollisia syitä ja niihin on omat ratkaisukeinot:

 1. Opiskelijan edellisestä palautuksesta samaan Turnitin-tehtävään on alle 24 tuntia. Turnitin luo raportin opiskelijan palautuksista vain kerran vuorokaudessa (poikkeuksena aivan ensimmäinen palautus, jonka jälkeen Turnitin muodotaa raportit heti myös kahdesta seuraavasta palauksesta). Odota seuraavaan päivään.
 2. Turnitin ei pysty prosessoimaan ja tulkitsemaan opiskelijan palauttamaa tiedostoa. Raportti-näkymässä saattaa näkyä virhe "M14: 11 Your Session Has Expired. This paper is not available.” Ohjeista opiskelijaa tallentamaan työnsä PDF-muodossa ja palauttamaan sen uudelleen. Jos olet sallinut Turnitin-tehtävän asetuksissa vain yhden palautuskerran, poista opiskelijan palautus ensin Turnitin-tehtävästä. Ohjeistus opiskelijalle:
  • Luo PDF-tiedosto tekstinkäsittelyohjelman Tallenne nimellä (Save As) -toiminnolla. Älä käytä Tulosta PDF (Print to PDF) -toimintoa.
  • Avaa PDF-tiedostoa ja tarkista, että pystyt valitsemaan ja kopioimaan tekstiä leikepöydälle. PDF ei saa olla kopiosuojattu.
 3. Vikatilanne Turnitinissa. Turnitin raportoi palvelun vikatilanteista www-sivulla https://turnitin.statuspage.io/ Pyydä opiskelijaa palauttamaan työnsä uudelleen, jos raportti ei ole muodostunut vikatilanteen jälkeenkään. 

Arviointi

Miten voisin parantaa arviointien toteuttamista?

Moodleen liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen löydät myös vinkkipankista.