Suomeksi

In English (below)


Ohjeet suomeksi

Opettajille: Kopioinnin tekeminen itse

Kurssialueiden kopiointi on mahdollista tehdä itse oman aikataulun mukaisesti:

 1. Mene vanhaan Moodleen kurssialueellesi
 2. Ota kurssialueesta varmuuskopio: Asetukset-lohko > Kurssin ylläpito > Varmuuskopiointi
 3. Sisällytä varmuuskopioon mukaan vain: aktiviteetit ja aineistot, lohkot, kysymyspankki
 4. Älä sisällytä mukaan osallistujia tai Turnitin-työkalua!
 5. Tallenna varmuuskopiotiedosto väliaikaisesti omalle tietokoneellesi
 6. Poista varmuuskopiotiedosto Moodlesta
 7. Mene uuteen TUNI Moodleen
 8. Luo uusi tyhjä kurssialue
 9. Palauta varmuuskopio: Mene luomallesi tyhjälle kurssialueelle > Oikea ylävalikko > Palauta
 10. Valitse palautuksen kohteeksi: Palauta tälle kurssille > Yhdistä varmuuskopioitu kurssi tähän kurssiin 
  (HUOM! ÄLÄ valitse "Poista tämän kurssin sisältö ja palauta", sillä silloin kurssialueen itserekisteröityminen poistuu kokonaan ja se pitää lisätä manuaalisesti jälkikäteen Osallistujien lisäämistavat -sivulta.)

Kurssialueen merkitseminen kopioitavaksi

Ei enää käytettävissä TAMKissa 15.9.2020 jälkeen. Kurssin kopiointi jatkossa yllä olevan ohjeen mukaan itse.

Ei enää käytettävissä yliopistossa (TAU) 12/2019 jälkeen. Ota tarvittaessa yhteyttä IT Helpdeskiin.Instructions in English

For teachers: Copy courses by yourself

It is possible to copy courses from old Moodle to new TUNI Moodle by yourself at any time:

 1. Go to old Moodle and go to your course
 2. Take backup from your course:  Settings-block >Course administration > Backup
 3. Include to the backup only the following: activities and resources, blocks, question bank
 4. Do not include enrolled users!
 5. Save the backup file temporarily into your computer
 6. Delete the backup file from Moodle
 7. Go to new TUNI Moodle
 8. Create new course
 9. Restore from backup: Go to the empty course you created > Select menu from upper right corner > Restore
 10. Select from backup destination: Restore into this course > Merge the backup course into this course 
  (NOTE! Do NOT select "Delete the contents of this course and then restore", as it will delete self-registration feature from the course and you will have to add it back manually from Enrolment methods -page.)

Mark course to be copied

Not available anymore for TAMK after 15.9.2020. Course copies as a self-service by following intructions above.

Not available anymore for university (TAU) after 12/2019. Contact IT Helpdesk instead.

Last modified: Wednesday, 23 September 2020, 8:46 AM