For teachers: Updated instruction for quiz activity

For teachers: Updated instruction for quiz activity

от Moodle 3 -
Количество ответов: 0

(In English below)

Opettajille: Päivitetyt ohjeet Moodlen tenttityökaluun

Moodle esseetentti -esimerkki

Luodaan tentti, jossa esseekysymykset arvotaan kysymyspankista. 
Katso tarkemmat ohjeet (PDF-tiedosto) »

Moodle monivalintatentti -esimerkki

Luodaan tentti, jossa monivalintakysymykset arvotaan kysymyspankista ja tenttisuoritukset arvioidaan automaattisesti.
Katso tarkemmat ohjeet (PDF-tiedosto) » 

Lisää ohjeita 

TUNI Moodlen pikaohjeet / Tentti


For teachers: Updated instruction for quiz activity

These TUNI Moodle specific instruction are currently available only in Finnish.

However, there are already good instructions for quiz activity available in English:

Moodle docs / Quiz