Moodle notification preferences changed

Moodle notification preferences changed

de Moodle 1 -
Número de respuestas: 0

(In English below)

Moodlen ilmoitusasetusten oletusarvoihin tehtiin 8.3.2023 muutos, jonka seurauksena saat oikean yläkulman ilmoitusvalikkoon aikaisempaa enemmän ilmoituksia mm. uusista keskustelualueviesteistä ja tehtäväpalautuksista. Aikaisemmin olet saanut näitä ilmoituksia vain sähköpostiisi ja Moodlen mobiilisovellukseen.

Moodlen ilmoitusvalikko

Muutoksella pyritään parantamaan Moodlen ilmoitusten näkyvyyttä ja tavoittavuutta. Outlook-sähköpostissasi voi olla käytössä ns. Focused Inbox (oletus), minkä seurauksena Outlook saattaa ohjata Moodlen lähettämät sähköpostiviestit Muut-näkymään. Voit halutessasi pakottaa kaikki uudet Moodlen sähköpostiviestit tärkeisiin valitsemalla Muut-näkymästä jonkin Moodlen lähettämän viestin ja valitsemalla 
Siirrä > Siirrä aina Lajiteltu-/Tärkeät-kansioon (Always Move to Focused).

Moodlen ilmoitusten asetuksia muokkaamalla pystyt itse valitsemaan, mitä kautta haluat saada Moodlen ilmoitukset: kuvan mukaisesti ilmoitusvalikossa selainnäkymässä, sähköpostiisi ja/tai kännykkääsi mobiilisovelluksen kautta.

Huomaa, että aikailmoitukset tehtävien määräaikojen lähestymisestä ja muista Moodlen kalenteritapahtumista saat ainoastaan Moodlen henkilökohtaiselle työpöydällesi ja mobiilisovellukseen, katso ohje Moodle-sovelluksen asentamisesta ja käyttämisestä.

Jos Moodlen työpöydälläsi ei näy Aikajana-osiota tulevista tehtävien eräpäivistä, palauta työpöytäsi oletusasetukset:
Työpöytä-näkymä www-selaimessa > Muokkaa tätä sivua haluamaksesi > Palauta sivun oletusasetukset

Katso ohje Moodlen työpöydästäA change was made to the default values of Moodle's notification settings on 8.3.2023, as a result of which you will receive more notifications in the notification menu in the upper right corner about e.g. new forum messages and assignments. Previously, you have only received these notifications in your email and in the Moodle mobile app.

Moodle notification menu

The change aims to improve the visibility and reach of Moodle's notifications. Your Outlook email may have a so-called Focused Inbox enabled (default). As a result, Outlook may redirect email messages sent by Moodle to the Others view. If you want, you can force all new email messages from Moodle to be important by selecting a message from Moodle in the Other view, and then clicking 
Move > Always Move to Focused.

By modifying Moodle notifications preferences, you can choose which way you want to receive Moodle notifications: in the notification menu in the browser view, to your email and/or mobile phone via the mobile application.

Please note that time notifications about approaching assignment due dates and other Moodle calendar events are only available on your Moodle personal dashboard and mobile app, see instructions how to install and use Moodle app

If you don't see the Timeline section for upcoming assignment due dates on your Moodle dashboard, reset your dashboard to its default settings:
Dashboard view in web browser > Customize this page > Reset the page to default

See instructions on the Moodle dashboard