Deletion of old and unused courses in January 2023

Deletion of old and unused courses in January 2023

от Moodle 1 -
Количество ответов: 0

(See in English below)

Käyttämättömien ja vanhojen kurssialueiden automaattinen poistoprosessi otetaan käyttöön TUNI Moodlessa 11.1.2023 alkaen. Aikaisemmista suunnitelmista poiketen poistoperusteena käytetään aluksi ainoastaan kurssialueen asetuksissa määritettyä päättymispäivämäärää. Viimeisin käynti kurssialueella -poistosääntö aktivoidaan aikaisintaan loppukeväällä 2023.

Poistoprosessi otetaan käyttöön vaiheittain, ensimmäiseksi se koskee vanhojen yliopistojen Moodleista ja TAMKin Tabulasta kopioituja kurssialueita. Pepistä ja Sisusta luotuihin kurssialueisiin automaattipoistot kohdistuvat viimeiseksi tammikuun loppupuolella.

Tarkemmat tiedot poistoprosessista ja kuinka opettaja voi jatkaa vanhan kurssialueensa käyttämistä löytyvät Moodlen pikaohjeista: Kurssialueiden automaattinen poistaminenAn automatic deletion process for unused and old TUNI Moodle courses will be introduced in TUNI Moodle from 11.1.2023. In contrast to previous plans, initially only the end date defined in the course settings will be used as the deletion criterion. The "Last visit to course " deletion rule will be activated in late spring 2023 at the earliest.

The deletion process will be introduced in stages, the first being the courses copied from the old universities' Moodle platforms and from TAMK's Tabula. For courses created from Peppi and Sisu will be the subject of automatic deletions at the end of January.

For more information on the deletion process and how teachers can continue to use their old course areas, please see the Moodle quick instructions: Automatic course deletion process.