STACK question type updated

STACK question type updated

от Moodle 1 -
Количество ответов: 0

(In English below)

Tiedoksi STACK-kysymyksiä käyttäville opettajille: Matemaattisissa laskutehtävissä käytetty STACK-kysymystyyppi päivittyi huoltoillassa 20.12.2022 versiosta 4.3.11 versioon 4.4.1. Lista muutoksista versiohistoriassa:
https://docs.stack-assessment.org/en/Developer/Development_history/ 

Päivitys saattaa vaikuttaa kysymysten toimivuuteen. Omien kysymysten toimivuus kannattaa tämän vuoksi tarkistaa. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä IT Helpdeskiin.


For teachers using STACK questions: The STACK question type used in the maths calculations was updated from version 4.3.11 to version 4.4.1 on 20.12.2022: List of changes:
https://docs.stack-assessment.org/en/Developer/Development_history/ 

The update may affect the functionality of the questions. It is therefore recommended to check the functionality of your own questions. In case of problems, please contact the IT Helpdesk.