News

The use of University's old Moodle -learning environments will end on 17.6.2020

 
Picture of Moodle 3
The use of University's old Moodle -learning environments will end on 17.6.2020
by Moodle 3 - Thursday, 13 February 2020, 8:01 AM
 

(In English below)

Yliopiston vanhojen Moodle-oppimisympäristöjen käyttö päättyy 17.6.2020

Vanhat Moodle-ympäristöt, Moodle2 (ex-TTY) sekä Learning2- ja Groups-Moodlet (ex-TaY), suljetaan 17.6.2020. Siirry uuteen ympäristöön tai ota tarvittavat tiedot talteen ohjeiden mukaisesti.

Uuden korkeakouluyhteisön TUNI Moodle otettiin käyttöön toukokuussa 2019. Yliopiston vanhat Moodlet ovat olleet käytössä TUNI Moodlen rinnalla kuluvan lukuvuoden ajan. Vanhojen, rinnakkaisten Moodle-ympäristöjen poistuminen helpottaa oikean oppimisympäristön ja kurssialueen löytämisessä, kun jatkossa kaikki kurssialueet löytyvät samasta paikasta.  

Yliopiston vanhat Moodlet, joiden käyttö päättyy 17.6.2020:   

  • Moodle2.tut.fi: Tampereen teknillisellä yliopistolla (TTY) käytössä ollut Moodle  
  • Learning2.uta.fi: Tampereen yliopistolla (TaY) käytössä ollut opetuskäyttöön tarkoitettu Moodle  
  • Groups.uta.fi: Tampereen yliopistolla (TaY) käytössä ollut tutkimus- ja projektiryhmille tarkoitettu Moodle  

Huom! TAMKissa käytetään Tabula-Moodlea, joka ei noudata samaa aikataulua kuin vanhat yliopistojen Moodlet. Suunnitelman mukaan TAMKin uudet kurssit aloitetaan syyslukukaudella 2020 TUNI Moodlessa. Tabulan aikatauluista tulee vielä tarkempi tiedote erikseen. 

Haluatko talteen sisältöjä vanhoista Moodleista?

Sulkemisen jälkeen pääsy vanhoihin Moodle-ympäristöihin suljetaan kokonaan henkilökunnalta ja opiskelijoilta. Huomioi tämä, jos sinulla on näissä Moodleissa kurssialueita, sisältöjä tai suorituksia, joita olisi tarpeen käyttää tai tarkastella sulkemisajan jälkeen.    

Ohjeet: 

Ohje kurssialueiden siirtämiseen TUNI Moodleen 

Ohje kurssialueella olevien suoritusten ja sisältöjen tallentamiseen 

Vaihtoehtoja Groups.uta.fi-alueelle (ohje näkyy kirjautumisen jälkeen)

Kaikissa Moodleen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä osoitteella: it-helpdesk@tuni.fi  
The use of University's old Moodle -learning environments will end on 17.6.2020

The use of University's old Moodle -learning environments (Moodle 2, Learning2- and Groups-Moodle) will end on 17 th June 2020. Please move your course area to a new learning environment or follow the instructions to save the necessary contents.

TUNI Moodle, the new Moodle-environment of the Tampere university community, was launched in May 2019. The University's old Moodles have been in use alongside TUNI Moodle for the current academic year. The closing of old parallel Moodle-environments will make it easier to find the course area, as all course areas will be found in the same place in the future. 

Moodle-environments that will close on 17.6.2020: 

  • Moodle2.tut.fi: Moodle used at the Tampere University of Technology (TUT) 
  • Learning2.uta.fi : Moodle for teaching and learning used at the University of Tampere (UTA) 
  • Groups.uta.fi: Moodle for research groups and projects used at the University of Tampere (UTA) 

NB! TAMK uses Tabula-Moodle, which does not follow the same schedule as the old university Moodles. The plan is to start TAMK's new courses in autumn 2020 in TUNI Moodle. Tabula schedules will be announced separately. 

Instructions:

Once closed, access to old Moodle environments will be permanently closed to staff and students. Note this if you have course areas or contents in these Moodles that you should use or view after the closing time. 

Instructions for transferring course areas to TUNI Moodle 

Instructions for saving contents from course areas 

Options for Groups.uta.fi (log in to view info)

If you have any questions regarding Moodle, please contact it-helpdesk@tuni.fi