TUNI Moodle: deleting inactive user accounts

TUNI Moodle: deleting inactive user accounts

von Moodle 1 -
Anzahl Antworten: 0

(In English below)

Tietohallinto kytkee päälle 21.2.2022 TUNI Moodlessa toiminnon, joka poistaa automaattisesti ne Moodle-tunnukset, joilla ei ole kirjauduttu viimeisen kahden vuoden aikana Moodleen. Käyttäjäprofiilin lisäksi myös henkilön omat tehtäväpalautukset ja suoritustiedot poistetaan Moodle-kursseilta. Moodle-käyttäjätunnuksen poistaminen ei kuitenkaan vaikuta Moodle-kurssialueisiin tai niiden sisältöihin: opettajan lisäämät oppimateriaalit ja aktiviteetit säilyvät Moodle-kurssialueilla, joille hän on ne lisännyt. 

Automaattinen tunnusten poistaminen koskee kaikkia Moodlen käyttäjiä: TUNI-käyttäjiä, muiden korkeakoulujen HAKA-kirjautujia ja erillisten Moodle-tunnusten omistajia. Viimeisen kirjautumiskerran tarkistus ja ei-aktiivisten käyttäjätunnusten poistaminen tehdään 21.2. alkaen päivittäin. Poistosääntö koskee myös käyttäjätunnuksia, jotka on luotu yli kaksi vuotta sitten, mutta joilla ei ole kirjauduttu kertaakaan TUNI Moodleen.

Syitä Moodle-käyttäjätietojen poistamiseen: 

  • Korkeakouluyhteisöllä ei ole oikeutta säilyttää henkilötietoja pysyvästi ilman perusteltua syytä. TAUn ja TAMKin tiedonohjaussuunnitelmien mukaisesti opiskelijoiden opintojen suorittamisessa syntyviä tuotoksia tulee säilyttää 6-12kk arvioinnin jälkeen, ei sen kauempaa.
  • TUNI-sähköpostiosoitteella on kahden vuoden karenssiaika TUNI-tunnuksen sulkeutumisen jälkeen. Sen jälkeen sama sähköpostiosoite voidaan antaa uudelle henkilölle. Vastaavaa sähköpostiosoitteiden kierrättämistä tehdään myös muissa organisaatioissa. Sama sähköpostiosoite kahdella eri Moodle-käyttäjätunnuksella aiheuttaisi sekä teknisiä että tietosuojaan liittyviä ongelmia.


On 21.2.2022, the IT Services will activate a function that will automatically delete TUNI Moodle accounts that have not been used to log in to Moodle in the last two years. In addition to the user profile, the person's own assignment submissions and grading data will also be deleted from Moodle courses. However, deleting a Moodle account does not remove the Moodle courses or their content: the learning materials and activities added by the deleted teacher accout remain in the Moodle courses to which they have been added.

The automatic deletion of accounts applies to all Moodle users: TUNI users, HAKA users from other universities and owners of special Moodle accounts. The last login check and the deletion of inactive user accounts will be performed daily from 21 February onwards. The deletion rule also applies to Moodle accounts created more than two years ago but which have not been used to log in to TUNI Moodle.

Reasons for deleting Moodle user data: 

  • The Tampere Universities community is not entitled to retain personal data permanently without a justified reason. According to TAU's and TAMK's information management plans, the outputs of students' studies should be kept for 6-12 months after the assessment, not longer.
  • The TUNI email address has a two-year cooling-off period after the TUNI account has been closed. After that, the same email address can be assigned to a new person. Similar recycling of e-mail addresses is also done in other organisations. Two different Moodle accounts with the same email address would cause both technical and privacy issues.