Former TUT teachers: If students can't enrol in your course area?

Former TUT teachers: If students can't enrol in your course area?

от Moodle 3 -
Количество ответов: 0

(In English below)

Entisen TTY:n opettajat: Jos opiskelijat eivät pääse liittymään kurssialueellesi?

Entisen TTY:n vanhasta Moodlesta poiketen uudessa TUNI Moodlessa opiskelijat eivät voi oletuksena liittyä kurssialueelle ilman kurssiavainta.

Vaihtoehdot:

A) Aseta kurssialueelle kurssiavain ja kerro kurssiavain opiskelijoille.

Katso ohje tästä >>

B) Salli kaikkien opiskelijoiden liittyminen kurssialueelle ilman kurssiavainta.
Eli ota käyttöön vastaava toimintatapa kuin entisessä TTY:n Moodlessa oli oletuksena.

Katso ohje tästä >>


Former TUT teachers: If students can't enrol in your course area?

Compared to old TUT Moodle, in new TUNI Moodle students can't enrol in course without enrolment key by default.

Options:

A) Set enrolment key and share it students.

Instructions here >>

B) Allow all students to enroll in course without enrolment key. 

This is how old TUT Moodle worked by default.

Instructions here >>