News

Multifactor authentication in TUNI Moodle from 15 June 2021

Multifactor authentication in TUNI Moodle from 15 June 2021

by Moodle 1 -
Number of replies: 0

(In English below)

Kaksivaiheinen tunnistus käyttöön 15.6.2021 alkaen (TUNI-tunnukset)

Kaksivaiheinen eli vahva tunnistus on ollut jo käytössä Tampereen korkeakouluyhteisön TUNI Microsoft Office 365 –palveluissa. 15.6.2021 alkaen se tulee käyttöön kaikkiin TUNI sähköisiin palveluihin, myös TUNI Moodleen.  Muutoksen jälkeen sähköisiin palveluihin kirjaudutaan TUNI-sähköpostiosoitteella. Muutos ei koske muiden korkeakoulujen tunnuksia (HAKA-kirjautuminen muilla kuin TUNI-tunnuksilla) eikä erillisiä Moodle-tunnuksia. 

Jollet vielä ole ottanut kaksivaiheista tunnistusta käyttöösi, niin nyt on sen hetki. Käyttöönotto-ohjeet löydät IT-palveluiden käsikirjasta. 

Mikä muuttuu 15.6.2021?

  • Käytä TUNI sähköpostiosoitetta käyttäjätunnuksenasi kirjautuessasi TUNI sähköisiin palveluihin. 
  • Kirjautuessasi sähköisiin palveluihin ensimmäistä kertaa sinua pyydetään tekemään puhelimella lisätunnistus (eli kaksivaiheinen tunnistus).
  • Alkuvaiheessa kaksivaiheisen tunnistuksen hyväksymispyyntöjä lähetetään sinulle usein, kun kirjaudut eri palveluihin, mutta niiden määrä vähenee, kun kirjaudut samalta henkilökohtaiselta laitteelta.   

HUOM! Kun käytät jotain muuta kuin henkilökohtaista laitettasi kirjautuessasi TUNI sähköisiin palveluihin, niin muista vastata kirjautumisnäkymän Stay signed in -ikkunassa kysymykseen "No", jotta kukaan muu ei pääse kirjautumaan tunnuksellasi tietoihisi ja käyttämiisi TUNI sähköisiin palveluihisi. 

MFA: Stay signin in?

Jos kaksivaiheisen tunnistuksen käyttöönotossa tai kirjautumisen yhteydessä ilmenee ongelmia, niin ole yhteydessä IT Helpdeskiin.


Multifactor authentication from 15 June 2021

Multifactor or strong authentication has already been used in the TUNI Microsoft Office 365 services of the higher education community. From 15 June 2021, it will be introduced in all TUNI electronic services, including TUNI Moodle. After the change, the electronic services will be logged in with the TUNI e-mail address. This authenticaion change does not affect Moodle logins with special Moodle account or accounts from other Finnish universities (HAKA login).
If you haven’t yet introduced multifactor authentication, now’s the time. You can find the instructions in the IT services handbook.

What will change on 15 June 2021?

  • Use your TUNI email address as your username when logging in to TUNI electronic services. 
  • When you log in to electronic services for the first time, you will be asked to perform additional authentication (ie multifactor authentication) on your phone. 
  • You will initially receive frequent verification prompts when you log in to TUNI electronic services, but the number of prompts will decrease after you have logged in to the different services with your personal device using MFA.  

NOTE! When using other than your personal device, be sure to answer "No" to the question in the Stay signed in -window, so that no one else can log in with your user account to your information and the TUNI electronic services you have used. 

MFA: Stay signin in?

If you have problems introducing multifactor authentication or logging in, contact the IT Helpdesk.