Sisu-Moodle ilmoittautumistietojen siirron ongelmat korjattu​​

Sisu-Moodle ilmoittautumistietojen siirron ongelmat korjattu​​

Moodle 3 -
Vastausten määrä: 0

(In English below)

Sisu-Moodle ilmoittautumistietojen siirron ongelmat korjattu

1) Jos opiskelija peruu ilmoittautumisensa ja samalla myös poistaa heti koko ilmoittautumisensa Sisussa:
KORJATTU 8.1.2021: Opiskelija poistetaan nyt myös TUNI Moodle -kurssialueelta.

2) Jos TUNI Moodle -kurssialue on luotu Sisussa vasta sen jälkeen, kun Sisun toteutuksella on jo vahvistettuja ilmoittautumisia:
KORJATTU 8.1.2021: Nyt myös aiemmin vahvistetut ilmoittautumiset listään automaattisesti opiskelijoiksi TUNI Moodle-kurssialueelle.

Lisätiedot:

  • Tämä tiedote koskee kaikkia Sisun käyttäjiä (Tampereen yliopiston henkilökunta ja opiskelijat)
  • Sisu ja TUNI Moodle


Sisu-Moodle enrolments data transfer issues fixed

1) If student cancels enrolment in Sisu and immediately also leaves from implementation: 
FIXED 8.1.2021: Student will be now removed from TUNI Moodle course as well.

2) If TUNI Moodle course has been created in Sisu after some of the enrolments have already been confirmed in Sisu: 
FIXED 8.1.2021: Now also all previously confirmed enrolments will be added as students to TUNI Moodle course automatically.

Additional information:

  • This announcement is targeted for all Sisu users (Tampere University staff, teachers and students)
  • Sisu and TUNI Moodle