New TUNI Moodle is here!

New TUNI Moodle is here!

av Moodle 3 -
Antal svar: 0

(In english below)

Uusi TUNI Moodle on julkaistu!

TUNI Moodle on pääasiallinen oppimisysympäristö Tampereen yliopiston osalta lukuvuonna 2019-2020. 

TAMK aloittaa myös TUNI Moodlen pilottikäytön, mutta pääasiallinen oppimisympäristö lukuvuonna 2019-2020 on Tabula.

Vanhat Moodle-oppimisympäristöt ovat vielä käytössä lukuvuoden 2019-2020, mutta kaikki uudet Tampereen yliopiston kurssialueet luodaan uuteen TUNI Moodleen.

Alueiden luominen

Opintojaksototeutukset

Jos opintojaksosi tiedot ovat ROCKissa:
Luo Moodle-alue ROCKin kautta. Oletuksena kurssialueelle pitää määritellä kurssiavain (ohje). Voit myös erikseen sallia liittymisen ilman kurssiavainta (ohje).

Jos opintojaksosi tiedot ovat SISUssa ja kurssille ilmoittaudutaan sähköisesti:
Tilaa Moodle-alue OPSIn kautta ilmoittautumisen määrittelyn yhteydessä (tämä toiminto tulee käyttöön kesän aikana)

Jos opintojaksosi tiedot ovat SISUssa, mutta kurssille ei ilmoittauduta sähköisesti:
Luo Moodle-alue itse

Muut kurssialueet

TUNI Moodlessa henkilökunnalla on Course creator -oikeudet 'Muut' kategoriaan:
Luo uusi kurssialue TUNI Moodlen työpöydältä (omat kurssit)

Kuinka kopioit vanhan kurssialueen uuteen TUNI Moodleen?

Katso tarkemmat ohjeet.

Tulossa kesän aikana

 • HAKA-kirjautuminen (kirjautuminen muiden korkeakoulujen tunnuksilla)
 • Opiskelijoiden ilmoittautuminen ja siirtyminen TUNI Moodleen OPSIsta (ex-Tay)
 • Kurssialueiden poistaminen itse
 • Turnitin-aktiviteetti ja opinnäytetöiden ohjaajien alueet 
 • Pieniä ulkoasun parannuksia
 • Englanninkieliset pikaohjeet ja lisää muita ohjeita

Ohjeet ja tuki

TUNI Moodlen pikaohjeet suomeksi

Liity TUNI Moodlen 'Moodle-opet' esittelyalueelle

Kaikki kysymykset TUNI Moodleen liittyen it-helpdesk@tuni.fi


New TUNI Moodle is here!

TUNI Moodle is the primary digital learning environment in Tampere university on academic year 2019-2020.

TAMK will also start piloting TUNI Moodle, but primary environment is Tabula on academic year 2019-2020.

All old Moodles are still available on academic year 2019-2020, but all new course areas in Tampere University are created to new TUNI Moodle.

Creating course areas

Course implementations

If your course implementation is in ROCK:
Create Moodle area from ROCK > Course implementations > Course area and links
Note that by default you must set enrollment key. You can still allow enrollment without enrollment key.

If your course implementation is in SISU and there is online enrollment:
Order Moodle area from OPSI as before

If your course implementation is in SISU, but there is no online enrollment:
Create Moodle area by yourself

Other courses

In TUNI Moodle all staff members have Course creator permissions in 'Other' category. Create new course from TUNI Moodle dashboard (my courses).

How to copy old course area to new TUNI Moodle?

Check instructions

Coming during the summer

 • HAKA login (login with a user account of another Finnish University)
 • Course area creation from OPSI and automatic student enrollment to TUNI Moodle (ex-UTA)
 • Deleting course areas by yourself
 • Turnitin activity and supervisor Turnitin areas to TUNI Moodle
 • Small visual and user interface improvements 
 • Quick instructions in English and more instructions in general

Instructions and support

Tampere universities quick instructions in English are coming soon.
Tampere universities quick instructions in Finnish.

All questions about TUNI Moodle: it-helpdesk@tuni.fi