Panopto button removed from Moodle text editor

Panopto button removed from Moodle text editor

av Moodle 1 -
Antal svar: 0

(In English below)

Panopto-nappi poistettu Moodlen tekstieditorista suorituskykysyiden takia

Panopto-videoiden suora upotusmahdollisuus poistettiin tekstieditorista, koska Panopto-nappi hidasti kaikkia Moodlen toimintoja, joissa editoria käytetään. Syynä tähän oli se, että Panopto-nappi päivittää  Panopto-käyttöoikeutesi kaikilla Moodle-kurssialueillasi ennen kuin tekstieditori tulee näkyville. Tämä aiheutti pahimmillaan usean kymmenen sekunnin viiveen Moodle-sivun avautumiseen, kun Panopto-palvelu on ylikuormittunut. Panopto-nappi palautetaan Moodleen, kun Panopto-suorituskykyongelmat saadaan ratkaistua.

Jos olet käyttänyt Panopto-nappia, niin seuraavilla tavoilla voit kiertää napin puuttumisen:

  • lisää uusi video Panopton omassa käyttöliittymässä: https://panopto.tuni.fi > Browse (vasemmassa palstassa) > etsi ja avaa oikea kurssivideokansio > Create -valikko ylhäällä
  • linkitä video Moodleen videon Share-linkillä: kopioi Share-linkki videon asetuksista ja liitä se joko Moodlen verkko-osoite -aktiviteetin avulla Moodle-kurssisivulle tai tavallisena linkkinä Moodlen tekstieditorissa
  • videon upottaminen Moodleen on edelleen mahdollista Panopto-upotuskoodin (Share > Embed Code) ja Moodlen tekstieditorin HTML-näkymän kautta

Panopto button removed from Moodle text editor because of performance issues

Embedding Panopto videos directly from Moodle text editor was removed because Panopto button slowed down all Moodle functions that use text editor. The reason for this is that Panopto button synchronize your Panopto usage permissions from all of your Moodle courses every time you open the text editor. In worst cases, this caused 30-60 seconds delays when opening Moodle pages containing the text editor during Panopto overload times. Panopto button will be returned to Moodle text editor when Panopto performance issues are resolved.

If you have used the Panopto button, these are the workarounds for missing button:

  • add new videos using Panopto user interface:  https://panopto.tuni.fi > Browse (on the left) > search and open correct video folder > Create menu on top
  • link the video to Moodle with Share link: copy the Share link from video's settings and either add it to Moodle course page by using URL activity or paste it to Moodle text editor as normal web link.  
  • embedding Panopto video to Moodle is still possible by using Panopto video's embed code (Share > Embed Code) and Moodle text editor's HTML view