Sisu-Moodle issue if student unenrolls and leaves immediately implementation

Sisu-Moodle issue if student unenrolls and leaves immediately implementation

von Moodle 3 -
Anzahl Antworten: 0

(In English below)

Sisun ja Moodlen välisessä tiedonsiirrossa ongelma, jos opiskelija peruu ilmoittautumisensa ja poistuu heti toteutukselta​

Ongelma koskee erityisesti Sisun toteutuksia, joissa on käytössä "ilmoittautuminen suoralla vahvistuksella" -asetus, jolloin opiskelija voi ensin ilmoittautua toteutukselle ja sitten myöhemmin perua ilmoittautumisensa ja samalla heti perään myös poistua kokonaan toteutukselta.

Tällöin tieto ilmoittautumisen perumisesta ei jää lainkaan Sisun toteutuksen tietoihin, eikä siten välity lainkaan Moodleen, joten opiskelija jää turhaan Moodle-alueelle eikä häntä poisteta sieltä automaattisen tiedonsiirron toimesta.

Sisun toimintalogiikkaan ei ole lyhyellä tähtäimellä tulossa muutosta, joten ongelma pyritään ratkaisemaan muuttamalla Sisun ja Moodlen välisen tiedonsiirron toimintaa. Tarkka korjausaikataulu ei ole vielä tiedossa.

Kiertokeinot varsinaista ratkaisua odottaessa:

  • Opettaja: Ylimääräiset opiskelijat voi poistaa manuaalisesti Moodle-kurssialueelta
  • Opiskelija: Jos peruutat ilmoittautumisen toteutukselle Sisussa, älä heti samalla poistu kokonaan toteutukselta, vaan odota vähintään tunti peruuttamisen jälkeen. Tällöin tiedonsiirto ehtii rekisteröidä ilmoittautumisen peruuttamisen ja sinut poistetaan automaattisesti myös Moodle-kurssialueelta.

Lisätiedot:


Sisu-Moodle data transfer issue if student cancels enrolment and immediately leaves from implementation

This issue affects mainly Sisu implementations where "enrolment period with direct confirmation" setting is used. Student can then first enrol for the implementation and then later unenrol and immediately also leave from the implementation.

When this happens, the unenrolment information will not be saved in Sisu implementation and therefore is not transmitted to Moodle. So the student will remain in Moodle course and is not removed from it by automatic data transfer.

There will be no change in Sisu's logic in the short term, so the issue will be solved by changing the way data is transferred between Sisu and Moodle. The schedule for the fix is not yet known.

Current workarounds:

  • Teacher: Unnecessary students can be manually removed from Moodle course
  • Students: If you unenrol from implementation in Sisu, do not immediately leave the implementation. Instead, wait one hour after unerolment, so data transfer can notice you have unerolled and you will be automatically removed from Moodle course too.

Additional information: