Changed: New Moodle course created in Sisu is hidden from students by default

Changed: New Moodle course created in Sisu is hidden from students by default

by Moodle 3 -
Number of replies: 0

(In English below)

Muutos: Sisussa luotu uusi Moodle-kurssialue on oletuksena piilotettuna opiskelijoilta​

1.10.2020 alkaen Sisun ja TUNI Moodlen väliseen integraatioon on tehty muutos käyttäjiltä saadun palautteen perusteella. Muutos koskee vain uusia kurssialueita. Muutos ei vaikuta aiemmin luotuihin kurssialueisiin.

Jatkossa Sisussa luotu uusi Moodle-kurssialue on oletuksena piilotettuina opiskelijoilta​​. Muista julkaista Moodle-kurssialue opiskelijoille ennen opetuksen alkamista!

Ohjeet:


Changed: New Moodle course created in Sisu is hidden from students by default

Starting from 1.10.2020 Sisu and TUNI Moodle integration logic has been changed based on feedback from users. This change affects only new courses. This change does not affect courses created before 1.10.2020.

By default, new Moodle course created in Sisu is now hidden from students. Remember to publish Moodle course to students before the course begins!

Instructions: