Adding new enrolments from Sisu to TUNI Moodle issues fixed Fri 14.8.2020

Adding new enrolments from Sisu to TUNI Moodle issues fixed Fri 14.8.2020

by Moodle 3 -
Number of replies: 0

(In English below)

Ilmoittautuneiden opiskelijoiden lisäämisessä Sisusta TUNI Moodleen havaittu vika korjattu pe 14.8.2020

Maanantaina 10.8.2020 havaittiin Sisun ja TUNI Moodlen välisessä tiedonsiirrossa ohjelmointivirhe, jonka seurauksena Sisussa luoduille TUNI Moodle -kurssialueille lisättiin opiskelijoita, vaikka Sisun toteutuksen ilmoittautumisessa oli käytössä opettajan manuaalinen ilmoittautumisten vahvistaminen ja opettaja ei ollut vielä vahvistanut ilmoittautumisia Sisussa.

Ohjelmointivirhe korjattiin tiistaina 11.8.2020 ja ylimääräiset opiskelijat poistettiin TUNI Moodle -kurssialueilta. 

Tästä huolimatta vielä torstaina 13.8.2020 havaittiin, että joillain TUNI Moodle -kurssialueilla on edelleen yksittäisiä ylimääräisiä opiskelijoita. Ylimääräiset TUNI Moodle -kurssialueilla olevat opiskelijat poistettiin perjantaina 14.8.2020.

Sisun ja TUNI Moodlen välinen tiedonsiirto toimii jälleen normaalisti eli muutokset ilmoittautumisiin päivittyvät Sisusta TUNI Moodleen kerran tunnissa jos ilmoittautumiset on vahvistettu Sisussa.

Jos olet ennen perjantaita 14.8.2020 manuaalisesti lisännyt TUNI Moodle -kurssialueelle apuopettajiksi opiskelijoita, jotka ovat myös ilmoittautuneet tavallisina opiskelijoina Sisussa toteutukselle ja toteutuksen ilmoittautumisia ei ole vielä Sisussa vahvistettu, lisätyt opiskelijat pitää valitettavasti joissain tapauksissa lisätä uudelleen kurssialueelle.

Isot pahoittelut ongelman aiheuttamasta haitasta ja ylimääräisestä ihmetyksestä.

"Sisu ja TUNI Moodle" -ohjeet »

Lisätiedot ja kysymykset: it-helpdesk@tuni.fi
Adding new enrolled students from Sisu and TUNI Moodle issues fixed Fri 14.8.2020

On Monday 10.8.2020, a programming error was detected in the data transfer between Sisu and TUNI Moodle. Students were added to the TUNI Moodle courses even though enrolments were not confirmed yet in Sisu implementation.

Programming error was fixed on Tuesday 11.8.2020 and additional students were removed from TUNI Moodle courses.

Despite this, it was detected on Thursday 13.8.2020, there are still few students in some TUNI Moodle courses. Additional students in TUNI Moodle courses were removed on Friday 14.8.2020.

Now the data transfer between Sisu and TUNI Moodle works normally again. Changes to enrolments are updated from Sisu to TUNI Moodle once an hour if enrolments have been confirmed in Sisu.

However, if you have manually added students as assistant teachers to the TUNI Moodle course before Friday 14.8.2020 and these students have also enrolled as regular students to Sisu implementation and enrolments have not yet been confirmed in Sisu, the added assistant teachers may unfortunately have to be re-added to the course area.

We apologize for the inconvenience and additional wondering caused by the issue.

"Sisu and TUNI Moodle" instructions »

Additional information and questions: it-helpdesk@tuni.fi