4. Pikaohjeet opettajille

4.10. Poista kurssialue

  • TTY:n tiedonhallintasuunnitelman mukaan harjoitustöitä tai muita opiskelijan opintosuoritteita on säilytettävä vähintään kuusi kuukautta ja enintään kaksi vuotta tulosten julkistamisesta. 

  • TTY:n tiedonhallintasuunnitelmaa noudattaakseen opettajan on yksinkertaisinta poistaa kurssialue Moodlesta, jos opintojakson toteutuskerran päättymisestä on yli kaksi vuotta. Esimerkiksi kurssialueen viimeisimmästä tehtävänpalautuksesta tai arvioinnista on yli kaksi vuotta. 

  • Jos kurssialueella on useita opettajia, varmista muilta opettajilta, että kurssialueen voi poistaa 

  • Kurssialueen poistaminen:
    Asetukset -lohko > Kurssin ylläpito > Muokkaa asetuksia > Siirrä kurssi roskakoriin 
  • Kaikki roskakori -kategoriassa sijaitsevat kurssit poistetaan pysyvästi kuukausittain (kuukauden viimeisenä päivänä)

  • Roskakoriin siirtämisen yhteydessä kurssialue piilotetaan automaattisesti opiskelijoilta, mutta muuten kurssialue on edelleen normaalisti kurssialueen opettajien käytettävissä kuluvan kuukauden viimeiseen päivään asti.  

  • Jos siirsit kurssialueen vahingossa roskakoriin, lähetä välittömästi tukipyyntö IT-Helpdeskiin ja kerro mihin kurssikategoriaan kurssialue siirretään takaisin.