Lyhytkurssi, jossa lukiolaiset pääsevät etävierailemaan Tampereen yliopistossa ja kokeilemaan tutkimuksen tekoa itsekin. Kurssi on osa Arkisuomien kielitietoisuudet ja muutos -tutkimushanketta, jossa tutkitaan yhdessä suomea arjessaan käyttävien kanssa arkipäiväistä kielellistä toimintaa sekä tietoisia ja tiedostamattomampia kielikäsityksiä.

 

  • Teacher: Johanna Vaattovaara