Kevään 2024 äänen ammattiliset opinnot. Yhteinen moodletoteutus kursseille 

2E00EW78-3004 Äänitystekniikka ja äänen muokkaus 5 - 5 op

2E00EW79-3004 Äänen jälkityöt ja miksaus 5 - 5 op

2E00EW80-3004 Ääni-ilmaisu ja dramaturgia 5 - 5 op

Kurssi on pääasiassa suunnattu 22MA äänen opiskelijoille ja toista ammattisuuntausta suorittaville MA-opiskelijoille.