Tavoitteet

Opiskelija hallitsee AV-laitteiden toimintaperiaatteet ja eri käyttötarkoitukset sekä osaa käyttää turvallisesti ja oikein valitsemiaan laitteita.

Opiskelija ymmärtää, kuinka ääni- ja kuvasignaalit liikkuvat laitteesta toiseen ja millaisia kytkentöjä tarvitaan.

Opiskelija tutustuu virtuaali- ja etäkokouksissa yleisesti käytettäviin teknologioihin ja live-striimaukseen, ja kykenee itsenäisesti ratkomaan niihin liittyviä yleisimpiä ongelmatilanteita.

Opintojakson jälkeen opiskelijalla on valmiudet ratkoa yleisimpiä erilaisissa esitys- ja esiintymistilanteissa sekä kokouksissa esiintyviä käytännön ongelmia.

Sisältö

Luennot ja demonstraatiot AV-laitteiden toiminnasta, erilaisten AV-laitteiden testaaminen ja valittujen AV-laitteiden itsenäinen käyttäminen. AV-laitteiden käyttämisestä laaditaan oppimispäiväkirja.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: 

Opiskelija osoittaa kirjallisesti tai näyttökokeessa
*hallitsevansa perustasolla AV-laitteiden toimintaperiaatteet ja eri käyttötarkoitukset sekä osaa käyttää turvallisesti ja oikein valitsemiaan laitteita.
*ymmärtävänsä, kuinka ääni- ja kuvasignaalit liikkuvat laitteesta toiseen ja millaisia kytkentöjä tarvitaan.
*perustasolla tapahtuvan virtuaali- ja etäkokouksissa yleisesti käytettävien teknologioihin ja live-striimauksen käytön
*osaavansa ratkoa yleisimpiä erilaisissa esitys- ja esiintymistilanteissa sekä kokouksissa esiintyviä käytännön ongelmia

Hylätty:

Opiskelija ei kykene osoittamaan kaikkia hyväksytyn suorituksen edellyttämiä osaamisia.