List of active policies

Name Type User consent
Käyttöehdot - Terms of use Site policy All users

Summary

Käyttöehdot - Terms of use

Full policy

Tampereen yliopisto (Tampereen korkeakoulusäätiö sr) ja Tampereen ammattikorkeakoulu Oy muodostavat yhdessä Tampereen korkeakouluyhteisön. TUNI Moodle -oppimisalusta on Tampereen korkeakouluyhteisön palvelu. TUNI Moodlea käyttävien henkilöiden odotetaan tuntevan ja noudattavan seuraavia käytäntöjä ja määräyksiä:

 

 

Kirjautuessasi palveluun joudut hyväksymään nämä käyttöehdot. Korkeakouluyhteisöllä on oikeus muuttaa näitä ehtoja.

Henkilötietoja suojataan Code of Conduct for Service Providers käytäntöjen mukaisesti. Code of Conduct of Service Providers on yleinen standardi tutkimus- ja korkeakoulujensektorille yksityisyyden suojaamiseksi.


Tampere University (Tampere University Foundation sr) and Tampere University of Applied Sciences Ltd comprise the Tampere Universities community. TUNI Moodle learning environment is one of the services of the Tampere Universities community. Those using TUNI Moodle are expected to be familiar with and abide by the following regulations and policies:

 

At logging in to the Moodle, you will have to agree to the Terms of Use. The Universities community has the right to change these terms and conditions.

Your personal data will be protected according to the Code of Conduct for Service Providers, a common standard for the research and higher education sector to protect your privacy.